Kalciumfluorid** (** i kraftigt utspädd form)

Calcium Fluoride (in highly diluted form)

Beskrivning kommer snarast

Ingrediensöversikt

Produkter som innehåller denna ingrediens

Med salvia extrakt som tärker tandköttet