Inköp

Våra råvaror kommer från naturen och deras ursprung är skiftande. En stor andel – mer än 200 arter – kommer från våra egna medicinalväxtträdgårdar. Men jämte våra egna odlingar och skörd av vilda växter kommer många av våra råvaror från leverantörer som vi har långsiktiga samarbeten med. Ett stort urval av nödvändiga ingredienser köps in från små och stora jordbruk, kooperativ, jordbruksprojekt och genom global handel.

Upptäck vår värld av råvaror och lär dig mer om våra odlingsprojekt

Råvarukällsprojekt

Långsiktigt samarbete med kvalitet i alla led

Rättvisa priser och långtidskontrakt säkrar ett bra samarbete mellan Weleda och alla våra partners. Våra sociala kvalitetsnivåer syftar på hela värdekedjan och inkluderar våra leverantörer. Vi arbetar enbart med leverantörer som värnar om sina anställdas sociala standard och deras arbetsförhållanden. Dessutom måste våra långsiktiga projektpartners erbjuda sina anställda rättvis lön, främja kvinnors ställning och balansen mellan familj och arbete. Dessa partnerskap är ofta en del av samarbeten med statliga utvecklingsorganisationer, universitet eller globala miljöorganisationer.

Etisk Biotrade

Sedan oktober 2011 har Weleda varit fullvärdig medlem i Union for Ethical Biotrade (UEBT). Det är en icke-vinstdrivande organisation, baserad i Paris och grundad 2007. UEBT representerar en globalt erkänd standard för hållbar anskaffning och utnyttjande av resurser med hänsyn till biologisk mångfald såväl som rättvis fördelning av inkomster.

Naturligtvis är vi beroende av att få våra råvaror till ett konkurrenskraftigt pris med så få mellanled som möjligt, men vi är övertygade om att skälig betalning bygger upp ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete för båda sidor. En bra sidoeffekt är att båda sidor blir mindre känsliga för spekulativa tendenser på marknaden. Material av högsta kvalitet kan utvecklas genom att man lär av varandra i förtroende till fördel för båda sidor med prisstabilitet, jämn kvalitet och kunskapsutbyte.

En växande kultur

Våra trädgårdar har varit en viktig del av Weledas affärskultur sedan företagetet startade 1921. Lär dig mer om våra trädgårdar runt om i världen.

Våra trädgårdar

Från ingrediens till produkt,

Genom känsliga och lämpliga behandlingsmetoder såsom destillering, extrahering eller exponentiering anpassas naturliga råvaror efter människors behov.

Produktion

NaTrue

Naturlig hudvård är inte alltid helt naturlig. NaTrue är den första internationellt erkända kvalitetsmärkningen för ekologisk och naturlig hudvård och skapar därmed klarhet i "djungeln" av märkningar.

Certifieringar och etiketter

Kvalitet från början till slutet

Weledas naturliga hudvårdsprodukter står för en skonsam omsorg och kvalité, garanterad genom användandet av råvaror genom hela produktionen från framställningen till leveransen av den slutgiltiga produkten.

Kvalitetslöfte