Weledas trädgårdar

Medicinalväxtträdgårdar har alltid varit en viktig del av affärskulturen hos Weleda. Utöver odlingen av medicinalväxter för våra läkemedel och hudvårdsprodukter är trädgårdarna ett utmärkt sätt att sätta människor i kontakt med vår grundfilosofi – ”i samklang med människa och natur”.

United Kingdom

I Ilkestons trädgårdar i grevskapet Derbyshire i mellersta England är de klart orangefärgade fälten med ringblommor verkligen slående under sommarmånaderna.

Trädgårdsgången i den här Weledaträdgården leder inte till frodiga blomrabatter utan till små naturliga land som skapar sin egen charm, reserverade och anspråkslösa.

Trädgården ligger i utkanten av Ilkeston, som fick ökad betydelse under den industriella revolutionen och blomstrade under många år tack vare gruvdrift och relaterad industri. Dagens landskap visar resultatet av det industriella arvet. Mycket regn ger en våt och tung jord vilket inte precis är idealiskt för odling av medicinalväxter. Men biodynamisk odling gör underverk och förvandlar den här jorden till en bördig jord där regionens och landets historia fortfarande syns i trädgårdens alla vrår.

Tyskland

Störst i sitt slag

I Tyskland ligger Weledas största trädgård med medicinalväxter på en platå norr om Schwäbisch Gmünd. Med sina 20 hektar är den också störst i sitt slag i Europa. Här har mångfalden inga gränser – 260 arter av växter odlas biodynamiskt och 180 av dessa arter används som ingredienser i läkemedelsprodukter och hudvård. Växter som slån, trollhassel och havtorn samt många lantdjur, fåglar och ryggradslösa djur hittar en naturlig hemvist här mellan fem kilometer naturliga häckar. Den enorma tillgången på blommor lockar till sig många insekter, däribland nyttoinsekter som blomflugor, parasitsteklar och nyckelpigor.

På de öppna fälten utgör ettåriga och perenna (fleråriga örtartade växter) våra största grödor. De omfattar 25 olika träd varifrån bark, blommor, frukt, rötter eller hela växter skördas. Medicinalväxterna har bättre levnadsförhållanden här jämfört med helt vilda förekomster tack vare vår speciella hantering av jorden inklusive preparering med naturlig besprutning och omsorgsfull tillsyn från trädgårdsmästarna. Här på kanten av Schwäbische Alb med sin bördiga mark surrar trädgården av liv från mars till oktober och skörden börjar tidigt under de första vintermånaderna när svalörtens och angelikans rötter skördas.

Våra trädgårdsmästare ser på växterna och trädgårdarna som en hel organism. De uppmärksammar de komplicerade förhållandena mellan växter och jordtyp, stödjer tillväxt och är aktiva och kreativa när naturen behöver hjälp. Till exempel växer den fridlysta ormbunken under en skuggig tunnel av slide i Weledas trädgård så att den har samma ljusförhållanden som den skulle haft i sin naturliga skogsmiljö.

Trädgårdar runtom hela världen

Förutom våra största trädgårdar med medicinalväxter i Tyskland har vi även trädgårdar i England, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Brasilien, Argentina och på Nya Zeeland.

Frankrike och Schweiz

Ett stort antal olika arter av medicinalväxter på en relativt kompakt yta ger en överdådig färgprakt under blomningsperioden. Weledas trädgårdar i Arlesheim, Schweiz, nära Basel och i franska Bouxwiller, nära Huningue, ligger i anslutning till kontor och produktionsanläggningar på båda dessa platser. Bouxwillers trädgård är som en ö av biologisk mångfald i ett hav av traditionellt jordbruk. Jordbiten på 1,5 tunnland är inhägnad av vilda häckar, och här känner sig fåglar, insekter och groddjur som hemma bland dammar, torra stenmurar och fruktträd.

A little plot of countryside

Trots att ytan är relativt liten odlas upp till 70 sorters medicinalväxter här. Trädgården i staden Arlesheim i Schweiz är omgiven av skog och 40 tunnland ekologisk åkerjord. Den varierade växtligheten på fälten står i kontrast till det storskaliga ekologiska jordbruket i dess omedelbara närhet.

Från första början har odling av medicinalväxter varit en av metoderna för att förse oss med de nyskördade och torkade växter som är basingredienserna i våra läkemedel och hudvårdsprodukter. Genom att bruka jorden och odla biodynamiskt ser vi till att inga bekämpningsmedel eller andra giftiga substanser kommer i kontakt med våra dyrbara ingredienser. Men det är inte bara vad vi utelämnar i våra trädgårdar, det är också vad vi tillför. Komposthantering bidrar till utvecklingen av aktiv jord, och särskild preparering med kogödsel och närande växter som maskros och valeriana understödjer jordens bördighet.

Nederländerna

Vinden för med sig den salta doften av Nordsjön inåt landet medan häckar och buskar skyddar trädgården från hårda kustvindar. Den här holländska trädgården mitt i ett industriområde känns som en oas och erbjuder insekter och fåglar en idealisk tillflyktsort samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Även om en hektar är ganska lätthanterlig rymmer trädgården en enorm mångfald av medicinalväxter. 

Mer än 200 olika växtarter odlas här. Den tunga jorden får en bättre sammansättning med starkt mineraliserad kompost och för att tillgodose vissa växters speciella krav anpassas jorden ytterligare, från tung till lätt, från våt till torr, från näringsrik till näringsfattig. Ett uppvärmt växthus används också för odling av vissa tropiska medicinalväxter. Nästan alla växter som behövs till Weledas produkter odlas här.

Weledas trädgårdar underhålls som bördiga, naturliga växtställen med häckar och miljövänliga platser som blir hem för insektsmedhjälpare. Genom att välkomna dessa varelser till våra trädgårdar hjälper vi till att säkerställa självreglering för att undvika spridningen av skadedjur och sjukdomar. Naturligtvis bidrar mångfalden av växter också till ekologisk stabilitet samt att pollen och nektar till nyttoinsekter alltid finns tillgängligt.

Brasilien

Ett överflöd av naturlig mångfald finner sig till rätta i den här röda jorden här i São Roque. Trädgården ligger nära Serra do Mar, en region välsignad med en bergskedja med regnskog längs Brasiliens sydöstra kust.

Land of volcanic origin

Staden São Roque var en gång huvudvägen från västern i Paraguay och Bolivia längs vilken immigranter från Portugal, Italien, Japan och Tyskland reste under 1900-talet. Med dem kom en speciell och skiftande tradition av frukt- och grönsaksodling. Än idag är São Roque känt för vin och god mat, producerat på små familjejordbruk. Trädgården anlades på 1980-talet på ett mycket bördigt stycke jord av vulkaniskt ursprung. Den ligger vid en liten sjö omgiven av jordbruk och skog med ett löfte om stillhet och mångfald för den som hittar hit från det livliga storstadsområdet.

Argentina

1 200 meter över havet omgiven av grässlätter och bland stora barrträd och blandskog odlar trädgårdsmästaren Jorge Giusto en apoteksträdgård i regionen Córdoba i centrala Argentina.

Den här Weledaträdgården har inte planlagts med prydliga rabatter och trädgårdsland. Istället frodas medicinalväxter som primula, echinacea, berberis och ormbunke av en slump i det befintliga vilda landskapet. Gamla träd ger skugga under de varma sommarmånaderna och en bäck slingrar sig genom 12 tunnland spirande trädgårdar. Här odlas omkring 70 arter av medicinalväxter och skörden bereds till läkemedel av Jorges egen läkemedelsberedning österut i Buenos Aires.

New Zealand

Vid foten av Te Mata, i den vinproducerande regionen Hawkes Bay, ligger trädgården Havelock North på Nordön i Nya Zeeland.

I det här Medelhavsklimatet med sina långa, varma sommarmånader odlas omkring 50 arter av medicinalväxter. Här brukar Warren Pearce och andra nyzeeländska trädgårdsmästare åkrarna enligt principerna för biodynamiskt jordbruk. Skörden sker till större delen för hand och man undviker att använda tunga jordbruksmaskiner för att hålla jorden lätt och luftig. Tre kor bidrar med den nödvändiga gödningen som förbättrar jordkvaliteten tillsammans med lämplig kompost. Mångfalden av växter är stor liksom fågellivet med ett melodiskt överflöd från inhemska fåglar som tuin, den nyzeeländska duvan kereru och den komiska purpurhönan.

Så innan du skördar

Runt tre fjärdedelar av våra växt ingredienser kommer från organisk eller biodynamisk odling och från certifierad vild plockning. Givetvis, kan vi inte odla alla växter själva.

Inköp

Från ingrediens till produkt

Genom känsliga och lämpliga behandlingsmetoder såsom destillering, extrahering eller exponentiering anpassas naturliga råvaror efter människors behov.

Produktion