Euphrasia

Rhineland-Palatinate, Tyskland
Map of Germany - Euphrasia

Spänstig och anpassningsbar blomma från de höglänta ängarna

Ängsblomman euphrasia officinalis är mycket betydelsefull bland Weledas medicinalväxter. Den är populärt känd som “ögontröst” och har, som namnet antyder, en läkande effekt på ögonsjukdomar. Euphrasia frodas på ogödslade, torra ängar och betesmark i centrala och södra Europa upp till Alpernas höga bergsregioner ända till snögränsen på 2 300 meter. Den här lilla ängsväxten som bara blir mellan 10 och 30 cm hög växer och frodas tack vare sin spänstighet och goda anpassningsförmåga.

Den hämtar energi genom fotosyntes från solljus och växer även som en halvparasit i rötterna på kringliggande gräs och strån. Den tar vatten och näring från andra växter och använder deras livskraft till sin egen tillväxt. Den här egenskapen gör euphrasia mycket intressant inom antroposofisk medicin eftersom euphrasia som används för behandling av ögonsjukdomar försvagar ”främmande liv” på bindhinnan genom att ta bort inkräktarens livskraft.

Weleda bereder mer än etthundra kilo färsk euphrasia om året till medicinska tinkturer. Vildväxande euphrasia samlas in ansvarsfullt och hållbart i den vinproducerande regionen Rheinland-Pfalz i sydvästra Tyskland. När blomningstiden kommer samlas plockare under två eller tre helger i juli och augusti. De plockar varsamt plantorna för hand från marken bland gräset så att de tunna rötterna inte knäcks. Den insamlade skörden levereras till Weledas beredningsanläggning inom 24 timmar och bereds omedelbart.

I beredningsanläggningen krossas, pressas och bereds hela euphrasiaplantan – blad, blomma och rötter – till en tinktur. Tanninerna och de bittra substanser som utvinns på det här sättet har en sammandragande verkan och har betydelse vid bekämpande av inflammation medan den lätt antibiotiska glykosiden aucubin också verkar mot inflammation.

Upptäck andra projekt

Ingredienser

Euphrasia Officinalis Extract

Euphrasia Officinalis Extract

Eyebright (euphrasia officinalis) contains flavonoids, tannins and bitter substances. Extracts of eyebright have an invigorating, skin-caring and astringent effect on the skin. Eyebright extracts are often used in skin care creams for the eye area.