Ratanhia

Arequipa, Peru
Map of Peru - Ratanhia

Hållbar ratanhia från Anderna - används till tandvård

Ratanhia (krameria lappacea) är en oansenlig, buskig växt som växer i de ofruktbara landskapen kring staden Arequipa i södra Peru. I det hårda klimatet i Andernas bergskedja frodas ratanhian med sitt utspridda, förgrenade rotsystem som fungerar som skydd mot erosion av den tunna, torra bergsjorden. Växten har spelat en viktig roll för Weledas tandvårdsprodukter i över 50 år och plockas hållbart efter att den vuxit fritt i naturen.

Från början fokuserade vi på möjligheterna att odla den vilda växten. Fatima Caceres, botanisk professor från Arequipas universitet, och Dr. Max Weigend och Nicolas Dostert, tyska forskare och professorer, startade ett Public Private Partnership-projekt (PPP) för att undersöka om ratanhia kunde förökas och odlas med framgång. Den första undersökningsfasen visade att odling av växten inte är aktuell av två anledningar: den trivs bara i samspel med värdplantor som den hämtar vatten och näringssalter från, vilket innebär att odling skulle kräva ytterligare växtarter på öppna fält, vilket i princip är praktiskt taget omöjligt. I ratanhias specifika biologi fanns det andra hindret, den växer mycket sakta och det dröjer mellan sju och femton år innan den blir stor nog för att skördas för första gången, alltså skulle investeringen och satsningen på underhåll på fältet bli komplex och opraktisk.

Under press från globala marknader

Weleda har även haft ett annat problem att övervinna. Eftersom ratanhia är högt skattad på den globala marknaden för medicinalväxter är det mycket som står på spel. På världsmarknaden används minst 70 000 växtarter med en skörd på en halv miljon ton medicinalväxter om året. Handeln med dessa sker i världens ekonomiska center med röriga handelsflöden och utan någon större motivation för aktörerna i den här globala affärsverksamheten att lägga korten på bordet, vilket drabbar handeln med ratanhia såväl som den med andra växtarter.

Enligt officiella siffror exporterar Peru runt 40 ton ratanhia om året varav ett ton går till Weleda, men många av ursprungen är inte transparenta. Därför bestämde sig Weleda 2002 för att inleda ett samarbetsavtal på bred basis och startade därför ett projekt för hållbar anskaffning tillsammans med naturvårdsmyndigheten "INRENA", forskare, insamlare, handlare och tyska "Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit" (GIZ).

Ett reservat för vilda växter

Tack vare det här samarbetet var det möjligt att skapa ett reservat på 2 000 hektar i Arequipa-regionen för hållbar insamling av vilda växter. En inventering över växterna skapades med hjälp av tre provplatser för att koncentrerat kunna undersöka ratanhias naturliga återbildning och årliga tillväxtmönster. Resultat av de här undersökningarna bidrog till att lägga grunden till en hållbar insamlingsstrategi. I början skulle bara delar av roten skördas, men forskare och Weledas växtinköpare utvecklade gradvis en synnerligen enkel metod. Insamlingsområdet delades in i fem sektorer och i varje sektor kunde var femte planta skördas med sina rötter. Under skörden planterar insamlarna även ratanhiafrön i den rubbade jorden för att säkra fortsatt återväxt av plantor. Analys och observation under lång tid visar oss att den här naturliga återbildningen av växtbeståndet fungerar bra och skyddar växtens framtid.

Ett ton torkade rötter skördas varje år i provinsen Chuquibamba. Ratanhian samlas in i överensstämmelse med hållbara kollektiva principer och bereds i Europa. Insamlarna får en avtalad och rättvis lön vilket försäkrar dem om en viktig extrainkomst. Weleda får en transparent, hållbar och säker anskaffning och företaget kan använda den här kunskapen till att stötta utvecklingen av andra projekt för insamling av vilda växter.

Satsningen vi gör och stödet från våra partner har inte passerat obemärkt. Peruanska naturvårdsmyndigheter har för avsikt att göra “den hållbara insamlingsmetoden” till lag för alla företag som vill exportera ratanhia. Detta innebär att bara de som samlar in ratanhia på ett hållbart sätt tillåts att exportera från Peru. Inom en snar framtid kan den här strategin även komma att tillämpas på andra medicinalväxter, något som skulle vara ett viktigt steg mot hållbar biologisk mångfald.

Upptäck andra projekt

Ingredienser

Krameria Triandra Root Extract

Krameria Triandra Root Extract

The Krameria Triandra Root Extract contains many tannins that have an astringent (tanning) effect, e.g. to the oral mucosa. Therefore, the dark brown root extract is a particularly suitable ingredient for mouth and dental care products.