Våra Etiska Inköpsåtaganden

Vi har varit en medlem i Union for Ethical BioTrade (UEBT) sedan 2011. Union for Ethical BioTrade är en icke-vinstdrivande association som främjar ”Sourcing with Respect” av ingredienser som kommer från den biologiska mångfalden.

Den ambitiösa standarden för Ethical BioTrade främjar hållbar ekonomisk tillväxt, lokal utveckling och bevarande av biologisk mångfald.

När vi följde vår vision ”Creating a world in which the health and beauty of human beings and nature continually unfold” och vår mission ” Weleda sustainably develops its business in harmony with nature and the human being” implementerade vi UEBT-standarden som ett hållbarhetshanteringssystem tillsammans med alla våra naturliga råmaterialförsörjningskedjor.

Vi är certifierade för vårt Etiska Inköpssystem

Sedan 2018, har UEBT erbjudit ett certifieringsprogram för Etisk Inköp. UEBT certifierar företagsinköpssystem som respekterar människor och biologisk mångfald.

Som medlem i UEBT är vi engagerade i innovations- och inköpspraxis som bidrar till en värld där människor och biologisk mångfald blomstrar. I den meningen, och som en del av vår hållbarhetsstrategi bestämde vi oss för att ta vårt engagemang till nästa nivå med certifieringen av vårt Ethical Sourcing System (ESS) för alla våra naturliga råvaror som används i våra naturliga och ekologiska kosmetiska produkter. Detta steg bidrar också till vårt uppdrag "Weleda products activate the healing forces of human beings and nature."

Det etiska inköpssystemet möjliggör oss att kontrollera om våra leverantörer uppfyller våra krav på hållbar ekonomisk tillväxt, lokal utveckling och bevarande av biologisk mångfald. Med en efterföljande riskanalys kan behovet av hållbara förbättringar identifieras och enligt åtgärder vidtas.

Som ett nästa steg och som en del av certifieringsprogrammet åtar vi oss att vidta fler åtgärder tillsammans med definierade, så kallade prioriterade försörjningskedjor. Därmed når vi ut till ännu fler aktörer och områden för odling och vildsamling för att förbättra BioTrade-metoder när så är nödvändigt.

Certifieringsomfattning i antal:

  • Vi har 657 frigjorda försörjningskedjor, vilket innebär att 100% av de använda råvarorna har bedömts.
  • Under 2017 har vi köpt 270 naturliga råvaror från 199 leverantörer
  • Det här antalet råvaror hade en inköpsvolym på 4 425 t under 2017
  • 62 av våra försörjningskedjor definieras som prioriterade för verifikation. Verifiering innebär att vi verifierar informationen vi fått från våra leverantörer för utvärdering genom fältgranskningar eller med en skrivbordskontroll om dokument finns tillgängliga som gör det möjligt för oss att få bevis på att Ethical BioTrade-standarden följs (t.ex. rättvis handel och organcertifikat etc.)

Mål:

  • Verifiering av alla nuvarande definierade prioriterade försörjningskedjor ska vara slutfört fram till juni 2019. Detta utgör 16% av vår 2017 inköpsvolym för naturliga och ekologiska kosmetika.
  • Klassificera alla våra leverantörskedjor enligt UEBTs 4 nivåer av överensstämmelse (Inträdesindikatorer, kritiska krav, tröskelkrav och kontinuerliga förbättringsbehov). För varje nivå fastställs och godkänns mål av UEBT. Målen kommer att vara offentliga och senast tillgängliga 2018.
  • Aktiv kommunikation om certifieringen, våra relaterade aktiviteter och därigenom främja medvetenheten hos konsumenterna för biologisk mångfald

Certifieringen har varit giltig sedan juni 2018 och gäller i ett år. Det förlängs sedan med en ny revision.