Hållbarhet

Tradition och innovation är båda lika viktiga för Weleda. De är grunden för vårt mångåriga engagemang i de tre stöttepelarna för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Weleda’s engagemang till hållbarhet

Med en förväntad ökning av världens befolkning från sju till nio miljarder till år 2050 ökar efterfrågan på minskande naturresurser. Rudolf Steiner var Weledas grundare, och enligt hans antroposofiska idéer måste vi göra vårt bästa för att främja ett gott liv för alla idag, utan att äventyra kommande generationers behov. Här på Weleda strävar vi efter att uppnå detta genom att skydda och respektera vår miljö och dess mångfald, behandla och återgälda anställda, partners och samhällen rättvist samt genom att bygga upp en etisk ekonomi som skapar värde snarare än att minska det.

Den kunskap vi har uppnått genom att driva ett fullt hållbart företag i över 90 år gör vårt varumärke och våra produkter unika.

Tar vårt ansvar

Vårt miljöengagemang sträcker sig från frågor som rör den biologiska mångfalden , genom upphandling av råvaror , användning av naturresurser och hållbara förpackningar.

Miljömässig hållbarhet

Etiskt agerande

Som socialt orienterat företag , lägger vi stor vikt på att skapa säkerhet , individuell utveckling och hälsa till anställda , leverantörer och partners

Social hållbarhet

Hållbart företagande

En hållbar ekonomi är när jordens resurser inte används snabbare än naturen förnyar dem . Lönsamhet är en produkt av ett blomstrande ekosystem och blomstrande samhällen .

Ekonomisk hållbarhet