Ekonomisk hållbarhet

En hållbar ekonomi innebär att jordens resurser inte förbrukas snabbare än naturen förnyar dem. Lönsamhet är produkten av blomstrande ekosystem och samhällen som frodas. Behållningen delas rättvist. För Weleda är en etisk och värdeskapande ekonomi mer än bara en klyscha – det är i grund och botten verksamheten jämsides med människorna som får det att hända.

En värdeskapande ekonomi

En hållbar ekonomi bygger enligt vår mening på etiska principer, innovation, investeringar och en sund finansiell grund där man använder tillgängliga resurser på gynnsammaste sätt. Tanken är att främja användandet av dessa resurser på ett sätt som är effektivt, ansvarsfullt och som kan tänkas ge långsiktiga fördelar och konsekvent inbringa vinst. För att förstärka företagets värde fokuserar Weleda både på konsumenter och anställda, deras personliga utveckling, hälsa och behov av en balanserad livsstil, inklusive fysiskt välbefinnande. Det är vår definition av en etisk och värdeskapande ekonomi.

Inkomster och investeringar

För att hålla Weledas vision levande är det viktigt att trygga långsiktigt oberoende och självstyre. Utan ekonomisk framgång kan vi inte fullfölja en hållbar företagsstrategi. Vinst från verksamheten behövs för att investera i social och ekonomisk hållbarhet. 

Riskanalys

Genom att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt, förbättrar Weleda bolagets förmåga att hantera risker - från beteende på marknaden och miljöfrågor till relationer med medarbetare, intressegrupper och aktieägare. Detta skapar ett hållbart värde, som kan delas ut till anställda genom löner, till aktieägare genom utdelningar och den breda allmänheten i de länder där vi är verksamma genom vår betalning av skatter.

“Weleda ser sina anställda som medentreprenörer som är en del av affärsprocessen. Att stödja och främja en känsla av personligt ansvar och självmedvetenhet hos varje individ är otroligt viktigt för oss."

En framgångssaga baserad på starka principer

Sedan det etablerades, har Weleda följt den riktlinje som gick tillbaka till dess grundande principer. Våra produkter är menade att hjälpa människor i deras personliga utveckling, genom att bevara, lyfta fram och återställa deras hälsa i deras strävan att uppnå fysisk hälsa och en balanserad livsstil.

Vilka vi är

Skönhet genom balans mellan kropp och sinne

Vårt löfte är att ge din kropp och ditt sinne stimulering och inspiration. Samtidigt hjälper vi dig när du lockar fram din egen unika livskraft och upptäcker din inre balans.

Naturlig skönhet

Ett integrerat system för medicin

På Weleda strävar vi för en holistisk framförhållning i medicinsk terapi. Vi bygger vår kunskap och verksamhet på principerna av antropologisk medicin, ett medicinskt system som grundades av filosofen Rudolf Steiner och läkaren Ita Wegmann.

Holistisk hälsa

Ett företag inspirerat av antroposofin

Det hela började med ett sjukhus och ett läkemedelslaboratorium - grundat av en holländsk läkare, en österrikisk filosof och kemist och en apotekare från München. Nu har det blivit den världsledande tillverkaren av holistisk, naturlig, organisk hudvård och läkemedel för antroposofisk terapi.

Vår bakgrund