Miljömässig hållbarhet

Vår aktsamma inställning till miljön och vårt engagemang för naturen sträcker sig från frågor om biologisk mångfald till anskaffande av råvaror. Vi tar hänsyn till användande av naturresurser, hållbara förpackningar, vatten och minskat avfall och minskade utsläpp av växthusgas.

Hållbart användande av råvaror

Weleda använder omkring 1 000 olika råvaror till läkemedel och hudvårdsprodukter, och det har en betydande effekt för den biologiska mångfalden på vilket sätt vi samlar in och utvinner dessa råvaror. Endast intakta naturliga ekosystem ger jord och förhållanden av tillräckligt hög kvalitet för att framställa våra naturliga råvaror. Därför kommer mer än 78 % av råvarorna vi använder från certifierade ekologiska odlingar, biodynamiska jordbruk alternativt från kontrollerade insamlingar av vilda växter. Detta är en siffra vi ständigt arbetar på att höja.

Weleda vinner Sustainable Beauty Award

I Paris den 24 oktober 2016 delades Organic Monitor’s Sustainable Beauty Awards 2016 ut på initiativ för att hylla aktörer som bidrar till en hållbar utveckling inom Skönhetsindustrin. Weleda, som nominerats i tre kategorier, vann kategorierna Sustainable Leadership och Green Formulation, samt tog hem andra platsen i kategorin Sustainable Pioneer.

Sustainable Leadership

Juryn noterade Weledas många år av insatser inom hållbarhet, liksom de många initiativ som tagits, från medveten produktion till engagemanget inom CSR (Corporate Social Responsibility).

Green Formulation

Evening Primrose Age Revitalising vann första pris för sin höga nivå av naturliga och ekologiska ingredienser. Hudvårdsserien uppfyller Natrues strikta kriterier för produktinnehåll och erbjuder konsumenter ett effektivt naturligt alternativ till konventionella anti-aging produkter.

Sustainable Pioneer

Mot slutet av 2015 etablerade Weleda programmet ”Diversity wins!”, i syfte till att skapa långsiktiga möjligheter för personer som varit på flykt. Nyligen genomfördes de första delarna i programmet.

Sustainable Beauty Awards har sedan 2012 delat ut priser inom fem olika kategorier och redan 2013 vann Weleda för sitt engagemang inom hållbarhet, Sustainable Leadership.

Miljövänligt användande av naturresurser

Liksom hos alla företag behövs vatten och energi i Weledas tillverkningsprocesser. Våra anställda är förpliktigade att behandla dessa resurser med respekt och vi genomgår ständiga processförbättringar så som t.ex. återanvändning av kondenserat vatten som leds tillbaka in i vattnets kretslopp. 2013 minskades vattenförbrukningen av den tillverkade produkten med totalt en fjärdedel (25 %).

Vi arbetar också hårt för att sänka företagets energiförbrukning. Det gör vi bl.a. genom optimering av kyl- och ventilationssystem, minskning av golv- och kontorsytor, bättre utnyttjande av tillgängliga maskiner och andra åtgärder som förbättrar effektiviteten.

Biodynamiskt jordbruk

Biodynamiskt jordbruk innebär att odling, boskapsuppfödning och bevarande av landskapet sker enligt antroposofiska principer, där man ser till hela naturens kretslopp. I alla våra trädgårdar – i Europa och världen över – fullföljer vi de biodynamiska reglerna för att framställa råvaror av utmärkt kvalitet samtidigt som vi fyller på och bevarar marken och alla dess levande samhällen, från mikrober till vilda växter och djur.

“Weleda och Whole Foods håller samma linje på så många nivåer. Det har varit ett långt och mycket naturligt kompanjonskap. Engagemanget och omsorgen om ingrediensernas ursprung och planetens välbefinnande är grundläggande för båda företagen. Kvaliteten på produkterna är fantastisk. Det skulle gå att förnya sättet att presentera produkterna på marknaden på och hur man får fram deras utmärkande egenskaper på ett enkelt sätt. De biodynamiska ingredienserna är unika. Man hittar inte många produkter på hyllorna där biodynamiska odlingsmetoder är hjärtat i verksamheten.”

Maren Giuliano, Whole Foods

Hållbara förpackningar

Hållbara förpackningar måste uppfylla en rad krav hos oss. De ska naturligtvis skydda produkterna, men de måste även tillverkas av hållbara material och vara återvinningsbara när deras funktion som förpackning är slut. För närvarande finns det ingen idealisk lösning som uppfyller alla dessa krav. Medan vi fortsätter att undersöka framtida lösningar strävar Weleda efter att använda förpackningar som är så hållbara som möjligt. 2012 startade vi en grupp för att skapa nya förpackningslösningar. Detta resulterade i ett antal beslut som vi införde omedelbart: att använda så mycket konsumentåtervunnet material som möjligt, att använda Forest Stewardship council-certifierade lådor så mycket som möjligt och att byta från metallfolie till färgtryck. Genom regelbundna diskussioner med förpackningstillverkare och experter förbättras förpackningarna ständigt.

Skapar värde

En hållbar ekonomi är när jordens resurser inte används snabbare än naturen förnyar dem . Lönsamhet är en produkt av ett blomstrande ekosystem och blomstrande samhällen. För Weleda, är en etiskt och värdeskapande ekonomi hjärtat av affärer, tillsammans med människor som får det att hända.

Ekonomisk hållbarhet

Etiskt agerande

Strävan för socialt ansvarstagande hjälper individer och organisationer att ha en positiv inverkan på utvecklingen , näringslivet och samhället. Som socialt orienterat företag , lägger vi stor vikt på att skapa säkerhet , individuell utveckling och hälsa till anställda , leverantörer och partners.

Social hållbarhet