Social hållbarhet

Weleda har ett ansvar för de platser där vi arbetar och för människorna som är involverade i tillverkningen av våra produkter. Genom att sträva efter socialt ansvar bidrar individer och organisationer till en positiv effekt på utveckling, affärsliv och samhälle. Som ett socialt orienterat företag lägger vi även stor vikt vid att sörja för säkerhet, individuell utveckling och övergripande hälsa för anställda, leverantörer och partners. Detta bidrar till att säkra en god social standard, rättvisa priser och långsiktiga överenskommelser.

Etniskt agerande

I oktober 2011 blev Weleda fullvärdig medlem i Union for Ethical Biotrade (UEBT), en icke-vinstdrivande organisation som representerar en globalt erkänd standard för hållbar anskaffning och användandet av råvaror. Med detta medlemskap bekräftade Weleda på nytt principerna för etiska affärsmetoder, och vi förband oss att använda UEBT:s standard för anskaffande av råvaror. UEBT:s värderingar som t.ex. naturvård, ett hållbart bruk av den biologiska mångfalden och rättvis ersättning till alla parter i distributionskedjan, passar ihop med Weledas egna principer.

Varhelst det är möjligt att komma överens om minimilöner säkerställer Weleda en skälig basinkomst för alla våra leverantörspartner. UEBT:s treårsgranskning sörjer för en successiv integrering av samtliga leverantörer. Vi strävar efter att upprätta långtidskontrakt med leverantörer eftersom det tillåter pålitlig planering för båda sidor. Då är också våra leverantörspartners garanterade ytterligare en fair trade-certifiering, vilket hjälper dem att marknadsföra sina produkter i större utsträckning.

Långsiktiga hållbara samarbeten

Weleda har många egna odlingar, men arbetar även långsiktigt andra odlare runt om i världen, där anställda utbildas regelbundet och får rättvis lön. Häribland ingår ett kooperativ i Marocko som producerar arganolja av hög kvalitet till Weledas hudvårdsserie Pomegranate, ett familjeföretag i Mexiko som producerar sesamolja till flera ansiktsprodukter och ett kooperativ för mandelolja i Spanien.

Yrkesutveckling och balans mellan arbete och familj

För Weleda innebär social hållbarhet även att vi tar ansvar för våra egna anställda. Weleda betraktar sig som en plats för mänsklig utveckling baserad på gemensamma arbetsuppgifter. Ledarnas sociala kompetens är avgörande för att säkra fullgott, professionellt samarbete. Vårt program “Ledning i fokus" startade 2013 med syftet att introducera bindande ledningsnormer och samtidigt stödja ledare. Den här processen kommer alla Weledas ledare att ha genomgått 2016.

Weleda sätter också stort värde på utvecklingsmöjligheter för sina 1 900 anställda.

För att hålla en balans mellan arbete och familj finns det ett antal stödjande tjänster att tillgå, däribland förskolor som drivs av företaget i Tyskland och Frankrike. 

Inspirera unga talanger

Det är även viktigt för Weleda att stödja traineer och unga talanger, bland annat ger yrkesutbildningar och samarbete med universitet oss nya färdigheter. Traineer deltar i gemensamma exkursioner till bl.a. en biodynamisk odling, internationella utbildningscaféer, studiecirklar i antroposofi och ytterligare utbildningar. I Tyskland har traineer drivit ett “juniorföretag” sedan 2013 med syftet att sätta sig in i alla processer som ingår i att starta ett företag och lansera en produkt. De tog fram en Weledatvål som redan säljs i Tyskland.

Skapar värde

En hållbar ekonomi är när jordens resurser inte används snabbare än naturen förnyar dem . Lönsamhet är en produkt av ett blomstrande ekosystem och blomstrande samhällen. För Weleda, är en etiskt och värdeskapande ekonomi hjärtat av affärer, tillsammans med människor som får det att hända.

Ekonomisk hållbarhet

Tar vårt ansvar

Vårt miljöengagemang sträcker sig från frågor som rör den biologiska mångfalden, genom upphandling av råvaror, användning av naturresurser och hållbara förpackningar. Till vatten och minskning av avfall och utsläpp av växthusgaser.

Miljömässig hållbarhet