Antroposofi

Antroposofin grundades av filosofen och naturvetenskapsmannen Rudolf Steiner och hans likasinnade kollegor. Filosofin har influerat olika områden; utbildning, arkitektur, konst och medicin och dess verkan kan fortfarande bevittnas på Weleda varje dag.

Antroposofi är en världsomspännande filosofi med rötter i Europa som utforskar andlighet med vetenskapliga metoder. Grundaren var den österrikiske naturalisten, vetenskapsmannen och filosofen Rudolf Steiner (1861-1925).

Från vetenskapligt tänkande till spirituell upplevelse

De vetenskapliga forskningsmetoderna som annars är begränsade till den materiella världen utvidgas till den andliga världen genom vetenskap.

Människor uppfattar världen genom sina sinnen och genom processerna i deras medvetande. Kunskapen om dessa intryck är en viktig del i antroposofin, som Steiner kallade för “människans visdom” efter grekiskans anthropos som betyder människa och sophia som betyder visdom.

Steiner grundade det Antroposofiska sällskapet 1923, vars uppdrag fortfarande är att bevara ett fritt kulturellt och intellektuellt liv och att främja forskning inom den andliga sfären. För den andliga forskningen etablerades School of Spiritual Science i Dornach, bara några kilometer från Weledas huvudkontor i Arlesheim, beläget i norra Schweiz. Skolan ligger i Goetheanum, ett centrum för antroposofi, designat av Rudolf Steiner själv, som omfattar två konsertsalar med plats för 1 500 personer, ett galleri, föreläsningsrum, ett bibliotek, en bokhandel och administrativa ytor för Antroposofiska sällskapet. Konferenser på teman av allmänt intresse äger fortfarande rum här flera gånger om året.

Antroposofins inflytande på Weleda

Antroposofins mål är utvecklingen av hela människan. Idag finns det förgreningar inom många områden som t.ex. utbildning, arkitektur, konst, medicin och jordbruk. Steiner initierade Waldorfskolorna, även kallade Steinerskolor och -förskolor, antroposofisk medicin, naturliga kroppsvårdsprodukter och biodynamiskt jordbruk. Alla dessa discipliner utgör fortfarande en helhet av dagens Weleda.

Vare sig det gäller tillverkning av våra läkemedel och naturlig, ekologisk hudvård eller våra relationer med leverantörer och anställda, ser vi alltid människorna, samhället och naturen som en holistisk helhet sammanbunden av förhållandet mellan våra dagliga aktiviteter och naturen.

En man med en vision

Den filosofiska grundaren av Weleda.

Rudolf Steiner

Hon satte in teorin i praktiken

En klarsynt kvinna med en stark vision för reformer i medicinsk behandling.

Ita Wegmann

Direktör för Weleda i 35 år

Drivkraften bakom produktionen av antroposofiska läkemedel och hudvård

Oskar Schmiedel