Oskar Schmiedel

En självsäker man som påbörjade tillverkningen av antroposofiska läkemedel och naturlig hudvård.

Dr. Oskar Schmiedel (1887 – 1959) var farmaceut, antroposof, terapeut, Goetheisk vetenskapsman och teosof. Han studerade kemi vid Münchens universitet och gick sedan med i Teosofiska Samfundet. Efter att ha hört en föreläsning av Rudolf Steiner 1907 blev han Steiners personliga elev och 1912 grundade han det kemisk-teosofiska laboratoriet där växtfärger undersöktes på ett antroposofiskt sätt. Han startade sitt eget laboratorium 1913 i huvudsak för att tillverka naturliga hudvårdsprodukter.

Produktionen av de första antroposofiska läkemedlena

Strax därpå blev Schmiedel ombedd av Rudolf Steiner att förflytta sitt laboratorium till Dornach. Från ett primitivt skjul på området hjälpte han till med utsmyckningen av det första Goetheanum, men samtidigt hade han redan börjat tillverka sina egna antroposofiska läkemedel. 1919 började den intensiva produktionen av botemedel, först med hjälp från Dr. Ita Wegman, och senare med hjälp från Dr. Ludwig Noll (1872 – 1930).

Direktör för Weleda i 35 år

1922 blev Schmiedel ansvarig för forsknings- och tillverkningsavdelningen på Weleda och 1924 blev han direktör för hela företaget, en position som han behöll ända fram till sin död 1959.

Oskar Schmiedel är känd än idag som en exemplarisk farmaceutisk pionjär. Det var han som grundade det antroposofiska laboratoriet och startade tillverkningen av kosmetika och läkemedel. Det var också han som bad Rudolf Steiner att hålla en medicinsk kurs för läkare - en händelse som mer än någon annan satte hjulen i rullning för den antroposofiska medicinen.

En världsomfattande forskningsmetod

Antroposofin grundades av filosofen och naturvetenskapsmannen Rudolf Steiner , tillsammans med likasinnade kollegor.

Antroposofi

En man med en vision

Den filosofiska grundaren av Weleda. Han hade visionen om en ny läkningsprocess, från antropologiska förutsättningar för konkreta rättsmedel och medicin produktion .

Rudolf Steiner