Rudolf Steiner

Weledas andliga och filosofiska grundare.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (1861 – 1925) föddes i våra dagars Kroatien, men flyttade med sina föräldrar till Österrike som baby. Hans far var en järnvägstelegrafist med bestämda åsikter och Rudolf fick sin första utbildning i byskolor och hemma. Han var mottaglig för föreställningar om den andliga och den kroppsliga världen och skaffade sig en doktorsgrad i filosofi vid Rostocks universitet. Innan dess hade han redan gett ut omfattande publikationer i litteratur och filosofi. Hans verk omfattar Frihetens filosofi och The Theory of Knowledge Implicit in Goethe's World-Conception. I början av 1900-talet hade han grundat en andlig rörelse, antroposofin. Den har sina rötter i tysk idealism och teosofi, vilka uppmuntrar individen att se sin kropp, sitt sinne och sin ande som delar av ett holistiskt system.

Från filosofi till vetenskap och andlighet

I den första, mer filosofiskt orienterade fasen av sin rörelse, försökte Steiner hitta en syntes mellan vetenskap och andlighet. Hans filosofiska arbete från den här tiden som han kallade andlig vetenskap, försökte tillämpa klarheten från att tänka typiskt enligt västerländsk filosofi på andliga frågor. I en andra fas kring 1907 arbetade han inom flera olika områden, däribland konstnärliga media som drama och rörelsekonster, och han utvecklade en ny konstform, eurytmi. Hans arkitektoniska arbete kulminerade med byggandet av Goetheanum, ett kulturellt centrum för alla konstarter. Under den tredje fasen av sitt arbete arbetade Steiner med att etablera flera olika praktiska verksamheter inklusive Waldorfskolor, biodynamiskt jordbruk och antroposofisk medicin.

Växtbaserade komplementär läkemedel

Från slutet av 1910 och framåt började Steiner att arbeta med läkare och kemister för att skapa ett nytt sätt att se på medicin. 1921 samlades läkaren Ita Wegman, kemisten Oskar Schmiedel samt läkare och farmaceuter under Steiners vägledning för att fastställa hur de skulle kunna använda den här filosofin för att tillgodose patienters behov. De insåg att en människokropp har en märkvärdig förmåga att läka sig själv, men att den ibland även behöver lite hjälp. Därför utvecklade de en individuell syn på hälsovård och använde naturliga ingredienser för att hjälpa kroppens egen läkande instinkt. Med den här övertygelsen och djupgående vetenskapliga och filosofiska kunskaper grundade de Weleda. 

Stort inflytande på Weleda

Steiners betydelse och hans fullständigt originella tänkande är avgörande för Weleda. Även om han inte innehade några chefspositioner ingick han och Dr. Ita Wegman i den så kallade Kontrollstelle, en mångsidig rådgivande grupp som stöttade företaget. Han låg även bakom företagets namn och logotypen som han själv utformade.

Hon försatte teorin till praktiken

En klarsynt kvinna med en stark vision av reformer i medicinsk behandling

Ita Wegmann

Direktör på Weleda i 35 år

Drivkraften bakom produktionen av antroposofiska läkemedel och hudvård

Oskar Schmiedel