Värderingar

Weledas sju grundprinciper

Weleda är en unik organisation – ekonomiskt lönsam, hjälpsam i grund och botten och engagerad i vår jords välbefinnande, miljön och människorna. Vi har växt in i den rollen genom införandet av sju grundprinciper som är konstanta, bindande för alla som arbetar med oss och som tydligt bekräftar hur vi arbetar. Vi vill dela med oss av de här principerna till dig så att du förstår vilka vi är och varför vi arbetar som vi gör.

1. Rättvis behandling av kunder, partner och leverantörer

Weleda visar att genomsynlighet och ärlig kommunikation utgör grunden för troget och effektivt samarbete. Detta är grunden till Weledas affärsrelationer över hela världen. Resultatet är bestående, pålitliga förbindelser med kunder, leverantörer och nätverkspartner.

2. Relationer mellan ledning och anställda i en anda av partnerskap

Weledas anställda ställer sin kunskap och förmåga till företagets förfogande och de är högt uppskattade som professionella yrkesmänniskor. De har insikt i driftsprocesser och strukturer och tar ansvar för sina uppgifter. Som en följd av detta kan de delta i utvärderande och beslutsfattande processer relevanta för deras ansvarsområde. Alla våra anställdas engagemang är källan till innovation för affärsutveckling.

3. Omfattande kvalitet

De naturliga råvarorna för Weledas produkter bereds med differentierade och känsliga arbetsprocesser på så sätt att substanserna och de aktiva ingredienserna kan utveckla sin fulla effekt. En holistisk syn på människan och förståelsen för jorden som en levande organism förbunden med hela det kosmos som antroposofi inbegriper, skapar en ökad förståelse för naturliga substanser och ger därmed upphov till en ökad förståelse för kvalitet. Produkter skapas som gör djup och mångsidig verkan tillgänglig för människor och ger dem en upplevelse av stort välbefinnande.

Vår fortgående utveckling av vetenskapliga testmetoder stödjer den här nödvändiga förståelsen för kvalitet ytterligare.

4. Kombination av naturvetenskap och andlig vetenskap i forskning och utveckling

För Weleda står människorna i centrum. Det är för människorna som vi tillsammans med våra partner utvecklar och letar efter innovativa, banbrytande produkter och terapeutiska tillvägagångssätt. Dessa har sin grund i kombinationen av naturvetenskap och humaniora. De gör det möjligt för Weleda att öppna moderna perspektiv för en holistisk insikt i sjukdom, hälsa och vård.

5. Höga miljönormer

Jordens resurser är begränsade. De behöver skyddas, för människans och för naturens skull. Vi tar det här ansvaret på allvar och sätter upp höga miljönormer. För oss betyder hållbarhet att ta hand om och bevara naturtillgångar.

6. Etiska och värdeskapande affärsmetoder

Så länge vi har funnits har vi följt gemensamma mål som härstammar från den grundläggande tanken med vårt företag; människor i sin personliga utveckling, individuellt bevarande, främjande och återställande av hälsa och deras behov av fysiskt välbefinnande och ett balanserat sätt att leva.

Den här uppfattningen av vårt företag styr Weledas affärsinriktning och kommer att fortsätta att vara ledstjärnan och drivkraften i alla våra handlingar.

7. Kulturell mångfald som en inspirerande kraft

Weleda är representerade i många länder och på många marknader världen över. Detta skapar en kulturell mångfald som vi upplever som inspirerande och kraftfull.

Historiskt sett har Weleda vuxit fram ur enskilda entreprenörsinitiativ som har gått samman till en företagsgrupp under en enad ledning. Styrelsen och ledningen för Weleda utövar sina ledningsförpliktelser så att det gynnar en framgångsrik utveckling för hela gruppen. Enhetliga etiska normer och kvalitetsnormer samt företags-, marknads- och funktionella strategier och policyer, är bindande för hela Weleda.

Weleda idag

Vad som började i liten skala i Schweiz för över 90 år sedan är nu ett globalt företag med 2000 anställda i 50 olika länder

Mer om Weleda idag