Laktos

Lactose

Beskrivning kommer snarast

Ingrediensöversikt

Produkter som innehåller denna ingrediens

Certifierad naturlig tandvård utan fluor