Weleda har blivit ett B Corp-företag

Weleda har sedan 100 år tillbaka varit hängivna naturen och samhället. Sedan 2021 är vi ett certifierat B Corp företag. Certifieringen har sitt ursprung i Weledas grundidé om att ta ett socialt ansvar.

Vem är B Lab och vad är B Corp?

Den ideella organisationen B Lab grundades 2006 i USA. B Labs certifiering, B Corp, beskrivs ofta som ett erkännande för företag som använder marknadens kraft för att bidra till lösningar för sociala och miljörelaterade samhällsutmaningar. Certifieringen innebär att företag genomgått en genomlysning av fem verksamhetsområden där över 400 kriterier verifierats. Några av kriterierna man tittar på är: värderingar som företaget lever efter när det gäller ledarskap, vilka rättigheter företagets anställda har samt vilken påverkan företaget har på miljön, samhället och kunderna. Att vara ett B Corp certifierat företag innebär att man strävar efter att skapa en balans mellan människa, vinst och vår planet. En verksamhet som inte enbart mäter framgång i form av ekonomisk vinst och tillväxt utan även genom att ta hänsyn till sin sociala påverkan liksom inverkan på miljön.

Mål och värderingar världen över

B Lab förenar verksamheter som tillsammans bidrar till att nå ett gemensamt mål: att bygga en inkluderande och hållbar ekonomi för alla. “Att som företag sträva efter allas bästa är ett paradigmskifte” förklarar Dr. Stefan Siemer, Head of Sustainability på Weleda. “Vinst är fortfarande ett viktigt mål, men vi får aldrig uppnå det på bekostnad av människor, djur eller miljön.”

Hur blir företag B Corp certifierade?

Idag är det endast cirka 4 000 företag i världen i 150 branscher som klarat kraven för en B Corp certifiering. För att bli B Corp certifierade behöver B Lab analysera företagets verksamhetsområden där över 400 kriterier verifieras. I analysen mäts hur företagets beslut påverkar företagets ledning, medarbetare, leverantörer, samhälle och miljö. För att bli B Corp certifierad krävs det 80 poäng och Weleda kvalificerade sig med 107 poäng. Som en del i utvärderingen ingår det också att presentera en tydlig hållbarhetsplan framåt.

B Corp-certifieringen ges till företag som verkar på ett ansvarsfullt, miljömässigt hållbart och socialt rättvist sätt.
Dr. Stefan Siemer, Head of Sustainability på Weleda

Vad denna certifiering betyder för oss

Vi har alltid varit engagerade i hållbarhet. Som ett målstyrt företag strävar vi efter en framtid som är miljömässigt hållbar och socialt rättvis. B Lab berömde vår naturligt certifierade hudvård och de rättvisa relationer vi har med våra odlingspartners. En B Corp-certifiering var ett logiskt nästa steg för oss i vår utveckling. Istället för att vidta många individuella åtgärder som tidigare har vi lanserat ett ambitiöst holistiskt klimatskyddsprogram.

Mer om B Corp & Weleda

Vårt klimatskyddsprogram

Alla Weledas produkter är klimatneutrala sedan oktober 2022. Vi uppnår detta mål genom att vi använder i allt högre grad mer förnybar energi och investerar i effektivare produktion. Vi vidtar även klimatskyddsåtgärder i våra leveranskedjor inom jordbruket.

Hur vi skyddar klimatet

Vårt engagemang för det globala samhället

Som en del av B Corp-gemenskapen vill vi vara en aktiv förebild. Detta inkluderar att öppet dela våra erfarenheter med hela B Corp-rörelsen. Vi erbjuder råd och stöd till andra företagsledare som är intresserade av certifieringen. Genom föreläsningar, workshops och interna arbetsgrupper bidrar vi med vår insikt och kompetens. Opinionsbildning på politisk nivå är också viktigt och vi söker aktivt dialog med beslutsfattare. " Vi känner alla till de viktigaste hållbarhetsproblemen i denna värld", konstaterar Stefan Siemer. "Som en global rörelse visar B Corporations att ekonomiska, sociala och miljömässiga mål kan uppnås samtidigt och är ömsesidigt fördelaktiga."

Sedan 2020 har B Corp certifierade företag runt om i världen skyddat

200000
hektar mark
16
miljoner ton kol
225
miljoner liter vatten

Fakta och milstolpar

  • B Lab är en ideell organisation som grundades i USA 2006.
  • Internationella varumärken som är B Corp certifierade är bland andra Patagonia, Ben & Jerry’s och The Body Shop.
  • Sedan 2020 har B Corp runt om i världen hjälpt att skydda 200,000 hektar mark, kompenserat 16 miljoner ton kol och sparat 225 miljoner liter vatten.
Mer information på: