Vi värnar om den biologiska mångfalden runt om i världen

När vi tillverkar vår naturliga hudvård behandlar vi jordens resurser med stor omsorg. På så sätt skyddar vi den biologiska mångfalden och bidrar till hälsosamma jordar runt om i världen.

Biologisk mångfald är grunden till ett hälsosamt liv

Varför är biologisk mångfald så viktigt? Det är den rika mångfalden av liv på jorden på alla nivåer - från mångfalden av ekosystem som skogar, ängar och sjöar, till mångfalden av växter och djur. Detta system med olika livsformer påverkar allt liv på vår planet och är mycket känsligt. Dess balans säkerställer vårt välbefinnande. Därför arbetar vi på Weleda målinriktat för att bevara, skydda och öka den biologiska mångfalden.

Biodynamisk odling: ett hälsosamt sätt att odla

Allt som växer och frodas i Weledas trädgårdar odlas enligt principerna för biodynamiskt jordbruk. Vi använder inga kemiska gödningsmedel eller bekämpningsmedel. Vi ser våra trädgårdar som ekosystem med växter, jord och djur som frodas både ovan och under marken. Vi vill att dessa organismer ska vara friska och i balans. Våra grundare hjälpte till att förverkliga idén om biodynamiskt jordbruk, och nu hjälper vi våra kunder och medarbetare att förvalta detta hållbara odlingssätt

Livet strävar alltid efter mångfald
Ueli Hurter, Biodynamisk jordbrukare och styrelseledamot i Weleda

Ursprunget till biodynamiskt jordbruk

År 1924 nära Breslau i nuvarande Polen bad en grupp bönder om råd av forskaren och filosofen Rudolf Steiner, en av Weledas grundare. Jordbrukarna var oroliga, kvalitén på deras grödor, jordens bördighet och hälsan hos deras växter och djur hade minskat märkbart. På böndernas begäran höll Steiner en serie föreläsningar om "Jordbrukets välstånd", som blev startskottet till ekologiskt jordbruk.

Vårt engagemang för friska jordar

Förutom att våra ekologiska råvaror ska vara av högsta kvalité, går vårt hållbarhetsåtagande längre än så - vi bryr oss också om hur de odlas. Marken spelar en viktig roll, det är en förutsättning för växters hälsosamma utveckling. Våra naturliga jordbruksmetoder håller jorden frisk och full av näringsrik humus, vilket skapar ett hem för många hjälpsamma organismer, daggmaskar till exempel som gör jorden bördig så att friska växter kan frodas. Vi extraherar sedan närande ämnen från dessa växter till våra naturliga hudvårdsprodukter.

Våra trädgårdar är ekosystem där biologisk mångfald frodas

Weledas åtta trädgårdar är spridda över olika kontinenter och är centrum för biologisk mångfald. Det är här vi odlar våra medicinalväxter till vår naturliga hudvård. Genom att tillämpa principerna för biodynamiskt jordbruk har vi skapat motståndskraftiga ekosystem som klarar värme, regn och torka väl, och där den biologiska mångfalden kan växa sig större.

Med vår fröstrategi vill vi bidra till att ekologiska frön fortsätter att vara tillgängliga för jordbrukare i framtiden."
Anette Engel är chef för råvaruinköp på Weleda.

Vi engagerar oss i mångfalden av frön

Frön måste vara fripollinerade. Det beror på att växter med samma egenskaper, såsom resistens, endast kan odlas om från fripollinerade frön. Med vår fröstrategi arbetar vi för att bevara den biologiska mångfalden och trygga förekomsten av naturliga råvaror. Som en del av denna insats stödjer vi också andra initiativ, bland annat Save our Seeds. Vi är en av grundarna av Sunflower Initiative for Bio-Seeds (IBS, Initiative Bio-Saatgut Sonnenblumen), som syftar till att odla fripollinerade ekologiska frön från hybridfrön. Vi är också medlem och medgrundare av Hortus officinarum, en förening som främjar biodynamisk odling och tillväxt av medicinalväxter.

Vi odlar våra växter med omsorg, för ditt välbefinnande

Kompost, växtgödsel och andra preparat spelar en viktig roll i biodynamiskt jordbruk, de säkerställer att jorden är bördig. Vårt mål är att lufta jorden och berika den med naturliga näringsämnen så att fden år återhämtas, istället för att riskera uttömning och överanvändning. Här är tre exempel på hur vi naturligt stärker våra växter och förbättrar deras motståndskraft mot skadedjur.

Hornkiseldioxid

Hornkiseldioxid stärker växterna och stimulerar en hälsosam utveckling – precis som när människor äter en hälsosam kost för att stärka immunförsvaret. Beredning sprayas sedan över våra växter som en fin dimma.

Kompost

Komposten är platsen där allting startar, slutar och börjar om igen. Allt som blir över efter skötseln och skörden av våra trädgårdar och fält används väl. Kompostering omvandlar trädgårdsavfall till näringsrik humus.

Fermenterat nässelte

För att stärka växterna använder vi nässelberedning i våra trädgårdar. Det är både ett naturligt skadedjursmedel och ett växtbaserat flytande gödningsmedel. Nässelteet framställs genom att blötlägga färska nässelplantor i vatten, där de får jäsa i solens värme i ungefär två veckor. Därefter späds beredningen ut med vatten och sprayas sedan över växterna.