Vi utvecklar hälsa och skönhet i harmoni med naturen och människan

Vi människor är sammanlänkade till varandra och tillsammans är vi en del av naturen. Därför har vi ett ansvar gentemot varandra och miljön. Vi har formulerat sex vägledande principer utifrån våra värderingar och principer.

1. Holistiskt

Vi tänker, känner och agerar holistiskt.

Vi ser alltid till helheten och strävar efter att förstå saker i all sin mångfald. Vi har ett medvetet förhållningssätt till oss själva och vår omgivning. Våra handlingar är avsiktliga och vi överväger deras inverkan på världen. Vi är öppna och inspirerade av nya och visionära idéer.

2. Ansvar

Vi är förebilder och tar ansvar för våra handlingar.

Vi tar ansvar för våra handlingar. Det inkluderar även att vårda långvariga partnerskap. Vi är medvetna om effekterna av våra handlingar och omfamnar vår roll som pionjärer och trendsättare. Vi ser oss själva som förebilder: för dig och för samhället.

3. Förtroende

Vi skapar förtroende genom öppenhet och ärlighet.

Att känna förtroende är viktigt för oss. Därför strävar vi alltid efter största möjliga transparens genom en öppen, ärlig och medveten kommunikation. Våra partnerskap och samarbeten är tydliga, autentiska och rättvisa.

Weledas mål är att utveckla hälsa och skönhet i harmoni med naturen och människan

4. Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar på ett sunt och effektivt sätt, eftersom ekonomisk framgång möjliggör många saker

En god lönsamhet säkerställer vårt finansiella oberoende och ekonomiska hållbarhet. För oss innebär god företagsledning att lönsamhet inte är målet i sig, utan ett sätt att genomföra vårt uppdrag ”att utveckla hälsa och skönhet i harmoni med naturen och människan" och att förbli innovativa. Att vara effektiv som företag säkerställer att vi har de förutsättningar som krävs för att skapa värde för samhället. Att ha en lönsam verksamhet gör att vi kan göra ännu mer nytta för människor och natur.

5. Ett öppet sinne

Vi upprätthåller Weledas banbrytande vision och är öppna för nya idéer.

Liksom våra grundare för mer än 100 år sedan har vi för avsikt att fortsätta uppfylla vår roll som pionjärer. Med det menar vi att vara kreativa, passionerade för nya idéer och aktivt söka de bästa lösningarna. På så sätt bidrar vi till att forma förändringar och ge utrymme åt så många djärva idéer som möjligt. Vi arbetar ständigt för förbättring och värdesätter kraften i mångfaldhet.

6. Inspiration

Naturens kraft är vår inspirationskälla

Vi är en del av naturen och naturen är en inspirerande förebild. I mer än 100 år har vi nyttjat naturens kraft i våra produkter för att stödja naturligt välbefinnande och vitalitet. Vi odlar våra råvaror enligt principerna för biodynamiskt jordbruk vilket främjar friska jordar och bidrar till bevarandet av den biologiska mångfalden. Vi älskar det vi gör, eftersom vi finner djup mening i vårt arbete.