Etisk och hållbar utvinning av våra råvaror

Weleda är sedan 2018 certifierade av Union For Ethical BioTrade (UEBT) som säkerställer rättvis och hållbar utvinning av samtliga råvaror.

Vår försörjningskedja är hållbar och rättvis

När du köper Weledas naturliga hudvård bidrar du till en värld där människan och den biologiska mångfalden kan blomstra. Weleda säkerställer inte enbart att råvarorna är odlade ekologiskt eller biodynamiskt, utan också att personerna som hjälper till att så och skörda dessa råvaror behandlas rättvist och med respekt. Som medlem i Union of Ethical BioTrade (UEBT) förhåller vi oss till strikta, ekonomiska och ekologiska kriterier som är framtagna av organisationen.

Våra etiska inköpsåtaganden

Över 80 procent av våra certifierade råvaror kommer från certifierat ekologiskt jordbruk och när det är möjligt från biodynamisk odling. Vi arbetar ständigt för att öka denna andel varje år. Att använda högkvalitativa ingredienser i vår hudvård är viktigt för oss. Många av växterna som vi använder i våra naturliga produkter får vi från våra åtta egna trädgårdar eller genom inköp från mångåriga partnerskap runt om i världen.

Vår vision är att vara ett riktmärke för etiskt och hållbart inköp inom vår bransch
100
av leveranskedjorna för Weledas naturlig hudvård är granskade enligt UEBT’s-kriterier. • Weleda har 250 km² ekologiska odlingar världen över.
250
kvadratkilometer odlas ekologiskt över hela världen av Weleda
80
är den genomsnittliga mängden certifieringsbara råvaror som används i Weledas naturliga hudvård.
1000
olika ämnen från naturen ligger till grund för Weledas produkter.

Etiska råvaruinköp är en prioritering

Vi vill vara transparenta genom hela tillverkningen av vår hudvård. Därför har vi sedan 2011 varit medlemmar i UEBT och säkerställer därmed att våra leveranskedjor för våra råvaror möter UEBTs kriterier. 2018 fick vi certifieringen UEBT Sourcing with Respect. Som en del av certifieringsprocessen granskar UEBT leveranskedjorna för samtliga naturliga råvaror som används i naturlig hudvård. Med UEBT certifieringen kan vi garantera att vi bevarar den biologiska mångfalden under odling, skörd och vidare processer. Weleda jobbar aktivt för rättvis prissättning och långtidskontrakt för att säkra ett bra samarbete mellan Weleda och alla våra partners. Våra sociala kvalitetsnivåer syftar på hela värdekedjan och inkluderar våra leverantörer. Vi arbetar enbart med leverantörer som värnar om sina anställda och deras arbetsförhållanden.

Union for Ethical BioTrade (UEBT)

UEBT är en ideell förening som uppmuntrar och säkerställer att företags råvaruinköp sker med respekt. De arbetar för att förnya naturen och säkra en bättre framtid för människor genom ansvarfull utvinning av naturliga ingredienser. UEBT har som mål att bidra till en värld där människor och den biologiska mångfalden får blomstra.

UEBT-kriterierna omfattar 7 principer:

  1. Bevarande av biologisk mångfald
  2. Hållbar produktion med respekt för biologisk mångfald
  3. Rättvis och skälig ersättning
  4. Socioekonomisk hållbarhet
  5. Efterlevnad av nationell och internationell lagstiftning
  6. Respekt för aktörernas rättigheter
  7. Tydlighet om markinnehav, nyttjanderätt och tillgång till naturresurser

Upptäck källan till våra naturliga råvaror

Lavendel från Moldavien

På stora lila fält i Moldavien odlas ekologisk lavendel som används i många av Weledas naturliga hudvårdsprodukter. Vid fältens utkanter bearbetar mobila destillationsenheter de nyinsamlade växterna till eterisk olja. För bara 20 år sedan fanns det nästintill ingen marknad för lavendel i Moldavien. Idag bistår dem oss med stora mängder lavendel till Weledas hudvårdsprodukter. Det är fantastiskt att se hur området växter och utvecklas med åren. Det är inte enbart kvaliteten på jorden som är viktig här utan också dess biologiska mångfald. Först då är naturen frisk. Med vår erfarenhet har vi hjälpt byborna i Moldavien att konvertera sitt jordbruk till ett biodynamiskt sådant.

Sandelträolja från Nya Kaledonien

Sandelträolja använder vi som doftsättare i några av våra produkter. Den odlas och är framtagen på en av öarna i Nya Kaledonien i Stilla havet. Oljan extraheras från trädet och eftersom sandelträ är särskilt sällsynt är varje träd märkt med en GPS-sensor för att förhindra illegal skörd. Lokalbefolkningen behandlar denna värdefulla naturresurs med omsorg. För att testa om trädet är tillräckligt moget för skörd görs ett litet hål som sedan försluts med kåda så att trädet kan fortsätta växa om det behövs.

Arnika från Rumänien

Det som troligen är Europas största källa till arnika växer vilt i Karpaterna i Rumänien. Weleda hjälper till att skydda denna naturresurs och stödja lokalbefolkningen. En vildvuxen äng ger vanligtvis inte mycket avkastning för en bonde. Men om arnika växer där ger ängen bonden en extra inkomstkälla. Dessa vilda växter skördas och bearbetas enligt strikta hållbarhets- och kvalitetsstandarder som medarbetarna utbildats i under Weledas workshops och utbildningstillfällen.

Ratanhia från Anderna

Varje år gör medarbetare från Peru den långa resan upp till Andinska slätterna för att skörda ratanhiaväxter och rötter åt Weleda. Det är viktigt för oss att skydda denna växtart och vi har därför ett tillstånd för en certifierad vildsamling i Anderna. Allt observeras och dokumenteras och där tittar vi på exempelvis hur många växter finns det i området? Har jordens kvalité förändrats? Har något förändrats i området sedan förra året? Detta görs noggrant för att vi ska kunna bevara naturen och växtarten. För att avgöra vilken av de vilda ängarna som kan skördas samråder vi med experter från lokala universitet och naturvårdsorganisationer.