Alumina

Alumina

Alumina

Alumina: Aluminiumoxid är en beståndsdel i det mineraliska UV-filtret titandioxid. Den används som en mantel runt det fysikaliska skyddet.

Ingrediensöversikt

Produkter som innehåller denna ingrediens