Cellulosa

Cellulosa

Cellulose

Cellulosa är ett ämne som kommer från växtfibrer som sväller i vattenhaltiga lösningar. Det har en stabiliserande effekt i emulsioner.

Ingrediensöversikt

Produkter som innehåller denna ingrediens