Sinnen

Fakta om huden och dess tre lager

Huden är inte bara vårt största sensoriska organ, utan också ett av de mest mångfacetterade mänskliga organen, både fysiskt och emotionellt.

Fakta om huden

Huden skyddar vår kropp mot miljöpåverkan och reglering till omvärden. Den fungerar också som "utpost" av vårt immunförsvar. Huden förändras ständigt. Dess metabolism existerar i ett intensivt utbyte av vätskor och gaser som kan reagera på både fysiska och emotionella influenser.

Huden är på många sätt förankrad med vår inre emotionella värld. Som människans största sensoriska organ består huden av ett nätverk av högspecialiserade sensoriska celler fördelade över hela kroppen.

Våra tre hudlager

Anatomiskt kan vi skilja mellan tre skikt av huden: det yttre skiktet (epidermis), det inre skiktet med körtlar och nerver (dermis) och det innersta skiktet (hypodermis), som huvudsakligen består av fettceller.

Hud som ett sensoriskt organ

Huden har många funktioner och processer. Vi kan exempelvis uppleva temperaturen runt oss och jämföra den med vår egen temperatur. Det hjälper oss bibehålla rätt kroppstemperatur, och skyddar mot frostskador och brännskador. Vår kroppstemperatur påverkar också vårt fysiska välbefinnande. Vi har även taktila sinnen som hjälper oss uppleva beröring, tryck och vibrationer. Huden består också av sinnesceller som gör det möjligt för oss att uppleva överhängande eller redan förekommande vävnadsskada på grund av yttre påverkan (såsom skador) eller inifrån (som inflammation).

Rolig fakta om huden

2
1,5 till 2 m² total yta
4
3 till 4 kg totalvikt
20
km blodkärl
3
veckor för att förnya de övre cellskikten
300000
talgkörtlar
2
miljoner svettkörtlar
60
miljoner nervändar
60
miljarder celler

Huden är själens spegel

Vardagliga reaktioner, såsom att bli blek av rädsla eller rodna av nervositet, visar hur huden speglar vår sinnesstämmning. Beroende på hur känsliga vi är kan känslor av kyla och värme, tryck och smärta påverka oss på olika sätt. Många hudsjukdomar kan leda till psykiska problem eller stress. Omvänt har också många hudsjukdomar en psykosomatisk bakgrund.

 

© Skin cross-section Getty Images

Dr. Frank Meyer

Allmänläkare

Dr. Mayer är specialiserad på antroposofisk medicin och är expert på holistisk medicin. Han bor och arbetar i Nürnberg, Tyskland.