Ansvarsfriskrivning & Copyright

Copyright © 2015 Allt material på vår hemsida (www.weleda.se) är copyrightskyddat av Weleda AB. Detta innebär att alla texter, bilder, layout och illustrationer är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från weleda.se

För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta info@weleda.se. Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.