Sekretess

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Dataskyddspolicy

Tack för att du besökt vår webbsida. Överensstämmelse med lagstadgade bestämmelser om dataskydd är särskilt viktigt för oss. Syftet med denna dataskyddspolicy är att informera dig som webbplatsens användare om arten, omfattningen och syftet med personuppgifter och dina befintliga rättigheter, förutsatt att du anses vara en registrerad som definierad i artikel 4 avsnitt 1 i generalförordningen Dataskyddsförordning. Följande dataskyddspolitik har redan beaktat nya utvecklingar i enlighet med GDPR, som gäller från 25.5.2018. Samtidigt uppfyller denna policy också de hittills tillämpliga kraven i artikel 13 i den tyska federala telemediaakten.


1. Styrenhet

Denna webbplats och de erbjudna tjänsterna drivs av
Weleda Sverige AB
Ludvigsbergsgatan 20
Sverige

E-post: info@weleda.se
Webbplats: www.weleda.se
Verkställande direktör: Frida Persson


 2.  Allmän information

Vi har utvecklat webbplatsen så att vi samlar så lite data från dig som möjligt. Det är i princip möjligt att besöka vår hemsida utan att skriva in några personuppgifter. Behandling av personuppgifter är bara nödvändig om du bestämmer dig för att använda vissa tjänster (t.ex. genom att använda kontaktformuläret). Därmed säkerställer vi alltid att vi endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med en rättslig grund eller ett samtycke från dig. Vi följer bestämmelserna i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), som gäller från den 25.5.2018, och gällande nationella bestämmelser, såsom den tyska federala dataskyddslagen, tyska federala telemedialagen och annan särskild lagstiftning om dataskydd.
 

3. Definition

I enlighet med GDPR definieras de termer som används i denna dataskyddspolitik enligt följande: "Personuppgifter" all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad") en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen "bearbetning" av alla operationer eller uppsättningar av verksamheter som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om de är automatiska, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återhämtning, samråd, användning , upplysningar genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring; "Begränsning av bearbetning" märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa bearbetningen i framtiden. "pseudonymisering" behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en viss registrerad utan ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att personuppgifter inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person "Registeransvarig" den fysiska eller juridiska personen, myndighet, myndighet eller annat organ som, ensam eller gemensamt med andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personuppgifter Om syftet med och förfarandet för sådan behandling bestäms av unions- eller medlemsstatsrätten, kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för utnämningen utfärdas enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen. "Processor" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på registeransvarigas vägnar "Mottagare" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ, som personuppgifterna lämnas ut, oavsett om en tredje part är eller inte. De offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning enligt unions- eller medlemsstatsrätten får emellertid inte betraktas som mottagare. Bearbetningen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt bearbetningens syfte. 

"Tredje part" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, organ eller organ, med undantag för den registrerade, den registeransvarige, processorn och personer som, under den direkta myndigheten hos den registeransvarige eller processorn, har rätt att behandla personuppgifter
samtycke "för den registrerade innebär varje fritt angiven, specifik, informerad och entydig indikation av den registrerades önskemål genom vilken han eller hon genom ett uttalande eller med en tydlig bekräftande handling innebär en överenskommelse om behandling av personuppgifter som gäller honom eller henne;


4. Medgivande

När du besöker vår webbplats samlar vi ibland vissa personuppgifter om dig. Vi kräver ditt samtycke att göra detta. Detta sker i första hand i vårt dialog- och serviceområde, speciellt när kontakt sker via en kontaktformulär, ett nyhetsbrev är beställt, när bokning görs när våra tjänster används (t ex graviditetskalender eller prenumerationstjänst).

Förklaring om samtycke
Genom att använda de formulär vi tillhandahåller samtycker du därmed till att vi samlar in de personuppgifter du tillhandahåller och behandlar det enligt vad som anges i denna dataskyddspolicy. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden genom att ge oss ett relevant uttalande. Observera dock att det inte längre är möjligt att använda vår tjänst utan ditt samtycke. För att dra tillbaka, använd ovanstående kontaktmetoder (Ange i så fall ditt namn, e-postadress och postadress).


5. Syfte och rättslig grund för personuppgifter


Vi behandlar personuppgifter som krävs för att legitimera, utföra eller bearbeta vårt erbjudande genom att använda artikel 6, avsnitt 1b GDPR som vår rättsliga grund. Om vi ​​använder externa tjänsteleverantörer som en del av beställd databehandling ska den rättsliga grunden för behandlingen vara artikel 28 GDPR.
Vi samlar, bearbetar och använder personuppgifterna uteslutande för följande ändamål

Syftet med databehandling


Rättslig grund för databehandling ("varför krävs databehandling")

När kontakt är gjord och för relaterad korrespondens

Baserat på ditt samtycke

Hantera din förfrågan och ge dig ytterligare råd du behöver

Baserat på ditt samtycke

Skicka vårt nyhetsbrev

Baserat på ditt samtycke

För att säkerställa att vår hemsida presenteras för dig på det mest effektiva och intressanta sättet (t ex genom anonymiserad utvärdering)

Baserat på legitima intressen

För teknisk implementering av våra tjänster

Baserat på legitima intressen

Registrering som en Weleda-användare deltar i produktrecensioner
deltagande i tävlingar

Baserat på ditt samtycke

Deltagande i tävlingar

Baserat på ditt samtycke

 

6. Personuppgifter samlade och behandlade


Vi samlar bara in och behandlar dina personuppgifter när den tillhandahålls fritt av dig med din kunskap, t.ex. genom att fylla i formulär eller skicka e-postmeddelanden. Detta gäller initialt följande uppgifter i formuläret:

Allmän kontaktinformation:
• Adress
• Förnamn
• Efternamn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Gatat
• Husnummer
• Postnummer
• Stad
• Begär

Weleda nyhetsbrev:
• Adress
• Förnamn
• Efternamn
• E-postadress

För graviditetsnyhetsbrev: 
• Adress
• Förnamn
• Efternamn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Gata

• Husnummer
• Postnummer
• Stad

Weleda användarkonto:
• Adress
• Förnamn
• Efternamn
• E-postadress
• Lösenord

Weleda erfarenhetscenter / -evenemang
• Datum
• Antal personer
• Företag
• Form av adress
• Titel
• Förnamn
• Efternamn
• Tillägg
• Telefonnummer
• E-postadress
• Gata
• Husnummer
• Postnummer
• Stad
• Anteckningar

De personuppgifter du tillhandahåller och innehållet därav ska förbli uteslutande hos oss och våra intressebolag. Vi ska endast lagra och bearbeta dina uppgifter för de ändamål som anges i punkt 5. Varje användning utöver det angivna syftet kräver ditt uttryckliga samtycke. Detsamma gäller också för överföring och överföring av dina uppgifter till tredje part.

 

7. Allmänna loggfiler

Anslutningsdata för frågande datorn (IP-adress), vilken av våra sidor du besöker, datumet och varaktigheten för ditt besök, identifieringsuppgifterna för webbläsaren och operativsystemstypen som används, webbsidan du besöker oss och framgångsrik åtkomst registreras temporärt av webbservern i protokollfiler (loggfiler). Teknisk administration av webbsidor och anonym samling av statistik möjliggör utvärdering av tillgången till Weleda-tjänsten och utvärdering som syftar till att förbättra dataskyddet och datasäkerheten inom vårt företag för att i sista hand säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar.
Serverns loggfil lagras separat från alla personuppgifter du anger i 12 månader för analytiska ändamål innan du raderas.

 

8. Cookies

Vi använder cookies och liknande teknik för att kunna erbjuda dig en personlig online-upplevelse. Se vår cookieöversikt för mer information om hur Weleda använder cookies och liknande teknik.

 

9. Sociala plugins

Den här webbplatsen har integrerade sociala medier/ sociala delningsfunktioner. För att skydda webbsidan har Weleda valt att använda Shariff-skriptet.
Weleda registrerar inte några personuppgifter via sociala plugins eller angående själva användningen. För att förhindra att data överförs till tjänsteleverantörer i USA utan din kunskap använder Weleda det som kallas Shariff-lösningen. Denna lösning säkerställer att inga personuppgifter vidarebefordras till leverantörerna av de enskilda sociala plugins till att börja med om du besöker denna webbplats. Data kan bara överföras till tjänsteleverantören och lagras där om du klickar på en av de sociala plugins.
För mer information om Shariff-lösningen, besök webbsidorna hos dess leverantör, Heise Medien GmbH & Co. KG:
http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz -2467514.html

 

10. Weleda produkttestare

Om du har valts som Weleda produkttestare, lagrar du din postadress samt dina för- och efternamn. Vi använder endast din postadress för att skicka dig produkten som ska testas. 

 

12. Tävlingar på Facebook

Personuppgifter lagras under tävlingsperioden för att skicka eventuella priser. När tävlingen är slut, raderas data. I vissa enskilda fall vidarebefordras data till externa tjänsteleverantörer. Deltagaren kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till lagring genom att kontakta info@weleda.se och därigenom gå i pension. Deltagaren instämmer också i att för de aktuella tävlingarna kan foto- eller produktöversynen som de laddar upp med sitt fullständiga förnamn och första bokstaven i efternamnet publiceras i samband med tävlingen och med eventuellt pris som tilldelats efter Weleda på Weleda webbsida eller Weledas Facebook- eller Instagram-närvaro. Deltagaren själva ansvarar för lagenligheten av de uppladdade bilderna, särskilt när det gäller bildrättigheter. Weleda förbehåller sig rätten att inte godkänna foton eller text med innehåll som uppenbarligen är olagligt (dessa bilder visas inte offentligt och utesluts från tävlingen).

13. Integrering av innehåll och tjänster från tredje part
 

Vår webbplats använder innehåll och tjänster från andra leverantörer. Dessa inkluderar till exempel kartor och videor som tillhandahålls av Google Maps och YouTube. IP-adressen måste överföras för att säkerställa att dessa data kan nås och visas i användarens webbläsare. Leverantörerna (nedan kallade "leverantörer av tredje part") använder därför användarens IP-adress. Även om vi strävar efter att bara använda tredjepartsleverantörer som endast kräver att IP-adressen ska tillhandahålla innehåll, har vi ingen inverkan på huruvida IP-adressen kan lagras. Denna process kan ske för statistiska ändamål, bland annat. Om vi ​​blir medvetna om att IP-adressen är lagrad, informerar vi dig. 

Användning av Google Analytics
Den här webbsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder också cookies, dvs textfiler som lagras på din dator och aktiverar analys av din användning av webbsidan. Den information som extraheras av cookien om din användning av denna webbsida överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering aktiveras på vår webbsida, vilket innebär att din IP-adress förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs bara till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. I dessa undantagsfall baseras behandlingen enligt artikel 6 avsnitt 1 GDPR på vårt legitima intresse för statistisk analys av användarbeteende för optimering och marknadsföring. Google använder den här informationen på vårt konto för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidor och tillhandahålla ytterligare tjänster som är kopplade till webbsidans användning och internetanvändning till oss som webbansvarig. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan data från Google. Du kan förhindra att cookies lagras med den aktuella inställningen i din webbläsars programvara. Observera dock att du i det här fallet inte kan använda alla funktioner på denna webbsida till sin fulla omfattning. Du kan också förhindra insamling av data som extraheras av cookien angående din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) hos Google och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen som finns tillgänglig på följande länk : ___ [för närvarande http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv]. Alternativt kan du också stoppa inspelningen av data av Google Analytics med hjälp av det som kallas "bortkaka" genom att klicka på <a href="javascript:gaOptout()"> här </a>. Om du raderar kakorna i din webbläsare måste du klicka på den här länken igen.
Google LLC, med sitt huvudkontor i USA, är certifierat för det amerikanska europeiska skyddet för skydd av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med nivån på dataskydd som gäller i EU.
Mer information om hur användardata används i Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
Du hittar Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv

Användning av DoubleClick

Den här webbplatsen använder marknadsföringsverktyget DoubleClick av Google, som drivs av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").
DoubleClick använder cookies för att placera relevanta annonser för användaren, förbättra rapporter om kampanjprestanda eller förhindra att en användare ser samma annonser om och om igen. Google använder ett cookie-ID för att spela in vilka annonser som placeras i vilken webbläsare som kan hindra att dessa visas upprepade gånger. Bearbetning bygger på vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår hemsida i enlighet med artikel 6 avsnitt 1f GDPR.
DoubleClick kan också använda cookie-ID för att spela in vad som kallas konverteringar, som är kopplade till annonsförfrågningar. Det här är vad som händer när en användare ser en DoubleClick-annons och använder senare samma webbläsare för att komma åt annonsörens webbplats och köpa något från det. Enligt Google innehåller DoubleClick cookies inte någon personlig information.
På grund av att marknadsföringsverktyget används, bildar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server. Vi har ingen inverkan på omfattningen och vidare användningen av data som samlas in genom användandet av detta verktyg av Google och informerar dig därför om vad vi vet: Integreringen av DoubleClick berättar för Google att du har tillgång till den relevanta delen av vår online-närvaro eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google och / eller inte har loggat in, kan leverantören fortfarande hitta din IP-adress och lagra den.
Om du vill avstå från det här spårningsförfarandet kan du inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att justera webbläsarens inställningar för att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Den här inställningen raderas om du raderar dina cookies. Alternativt kan du läsa om användningen av cookies från Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info och justera dina inställningar i enlighet därmed. Slutligen kan du justera dina webbläsarinställningar så att du blir informerad när cookies används och kan bestämma om de ska accepteras individuellt, om de ska accepteras i vissa fall eller huruvida man ska välja bort dem i allmänhet. Om du vägrar acceptera cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.
Google LLC, med sitt huvudkontor i USA, är certifierat för det amerikanska europeiska skyddet för skydd av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med nivån på dataskydd som gäller i EU.
Besök webbsidan nedan för mer information om DoubleClick genom Googles bestämmelser om dataskydd: http://www.google.com/policies/privacy/

Användning av Google reCaptcha
På denna webbsida använder vi också reCAPTCHA-funktionen som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Denna funktion tjänar först och främst att avgöra om inmatning sker av en fysisk person eller felaktigt genom mekanisk och automatiserad behandling. Tjänsten inkluderar att skicka Google IP-adressen och eventuella ytterligare data som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten och i enlighet med artikel 6 avsnitt 1f GDPR baseras på vårt legitima intresse för att bestämma individuell avsikt i internetaktivitet och undvika missbruk och spam.
Google LLC, med sitt huvudkontor i USA, är certifierat för det amerikanska europeiska skyddet för skydd av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med nivån på dataskydd som gäller i EU.
För mer information om Googles reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy, besök: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Användning av Google Maps
På denna webbsida använder vi också Google Maps (API), tillhandahållen av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps är en webbtjänst som visar interaktiva kartor för att visa visuella representationer av geografisk information. Denna tjänst används för att visa dig vår plats och göra det lättare att komma till oss. När du får tillgång till delsidorna med integrerade Google Maps skickas information om din användning av vår webbplats (till exempel din IP-adress) till Googles servrar i USA och lagras där. Detta inträffar oberoende av om du är inloggad på ett användarkonto som tillhandahålls av Google eller om du inte har ett användarkonto. Om du är inloggad i Google, är dina uppgifter direkt tilldelade ditt konto. Om du inte vill att den ska tilldelas din Google-profil, du måste logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och utvärderar dessa. En sådan utvärdering sker i enlighet med artikel 6 avsnitt 1f GDPR, baserat på Googles berättigade intresse att placera personlig reklam, marknadsundersökning och / eller behovsbaserad design av sin webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. För att utöva denna rätt måste du kontakta Google.
Google LLC, med sitt huvudkontor i USA, är certifierat för det amerikanska europeiska skyddet för skydd av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med nivån på dataskydd som gäller i EU.
Om du inte godkänner att dina uppgifter skickas till Google i framtiden i samband med användningen av Google Maps kan du också helt stänga av Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-programmet i din webbläsare. Google Maps och kartbilden på denna webbplats kan då inte längre användas.
Du kan visa Googles användarvillkor på http://www.google.de/intl/sv/policies/terms/regional.html. Ytterligare användarvillkor för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/sv/hjälp/terms_maps.html
Detaljerad information om dataskydd i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/

Användning av retargetingverktyg
På vår hemsida, https://www.weleda.se, använder vi det som kallas retargetingsteknik. Vi använder retargeting för att kategorisera webbsidan användare i användargrupper. Beroende på användargruppen adresserar vi sedan besökare på webbsidor på andra webbsidor eller i appar med personlig annonsering avseende våra produkter och tjänster. För att göra det använder vi följande produkter, som levereras till oss av tjänsteleverantörer: "Facebook Custom Audience" / "Facebook Pixel" / "Google AdWords Användarlistor" / "Google Dynamic Remarketing" "Facebook kundgrupp" / "Facebook Pixel" "Facebook Custom Audience" och "Facebook Pixel" är produkter från Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Vår webbsida använder en "Facebook Pixel" från Facebook som skapar en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Det faktum att du har besökt vår webbsida överförs därför till Facebook-servern. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook användarkonto, om du har ett sådant konto och är inloggat det. Om du besöker andra webbsidor som använder "Facebook Custom Audience" / "Facebook Pixel", är denna information också kopplad till ditt användarkonto. Vi kan emellertid inte se vilka andra webbsidor du besöker. Om du inte är Facebook-användare eller du inte är inloggad på Facebook när du besöker vår webbsida, är ditt besök på vår webbsida inte tilldelat ett Facebook-användarkonto. För mer information om skyddet av din integritet på Facebook, se Facebooks sekretessinformation på https://www.facebook.com/about/privacy. I synnerhet kan du hantera innehållet och informationen du har delat genom din användning av Facebook via Aktivitetslogg-verktyget eller ladda ner det från Facebook via verktyget "Hämta data". "Google AdWords användarlistor" / "Google Dynamisk remarketing" Google AdWords-användarlistor och Google Dynamisk remarketing är produkter från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Vår webbsida använder en pixel från Google som skapar en direkt anslutning till Googles servrar. Det faktum att du har besökt vår webbsida överförs därför till Googles server. Google länkar denna information till ett enda ID som lagras i din slutenhet i form av en cookie eller tillhandahålls av din slutenhet ("annonserings-ID" på smartphones). Om du besöker andra webbsidor som även använder "Google AdWords användarlistor" / "Google Dynamisk remarketing", är de också kopplade till ditt enda ID. Vi kan emellertid inte se vilka andra webbsidor du besöker.

Opt-out
Du kan när som helst avstå från att använda verktyg för retargeting på vår webbsida för ett eller flera verktyg. Vänligen använd följande länkar för att göra det:
opt-out "Facebook Custom Audience" / "Facebook Pixel"
opt-out "Google AdWords användarlistor" / "Google Dynamisk remarketing"
För varje verktyg lagrar vi en opt-out-cookie på din slutenhet som är giltig under obegränsad tid. Om du använder vår webbsida med olika slutenheter måste du välja bort användningsverktyg för varje ändenhet, eftersom vi inte kan tilldela flera slutenheter till enskilda besökare. Genom att välja bort, stoppar du integrationen av de pixlar som beskrivs och ingen utbyte av data med Facebook eller Google äger rum.
Du kan också inaktivera personlig annonsering direkt med annonsnätverk. Mer information finns på webbsidorna till Google och Facebook direkt.

Användning av Olapic
Vi använder Olapic för att visa användargenererat innehåll på den här webbsidan.

Användning av Mouseflow

Vi använder Mouseflow för att bättre förstå våra användares behov och för att kunna optimera våra tjänster. Mouseflow är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gör och inte gillar på vår hemsida osv.) Detta gör det möjligt för oss att bygga och behålla vår tjänst med användarfeedback. Mouseflow använder cookies och andra tekniker för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress (fångas och lagras endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår webbplats). Mouseflow lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Mouseflow eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med ytterligare data om en enskild användare. Mer information finns i Mouseflows sekretesspolicy genom att klicka på den här länken. https://mouseflow.com/privacy/

Du kan välja bort skapandet av en användarprofil, Mouseflows lagring av data om din användning av vår webbplats och Mouseflows användning av spårningskakor på andra webbplatser genom att följa denna borttagningslänk. https://mouseflow.com/opt-out/

14. Datasäkerhet

Tyvärr är överföringen av information via Internet aldrig 100% säker, så vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas till vår webbplats via Internet. Vi använder dock tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår webbplats från förlust, förstörelse, tillgång, ändring eller distribution av dina uppgifter av obehöriga personer. I synnerhet överförs dina personuppgifter i krypterad form. Vi använder kodningssystemet SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) för detta ändamål. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med tekniska framsteg.
 

15. Ämnesrättigheter


Om du anses vara en registrerad enligt definitionen i artikel 4 avsnitt 1 GDPR har du följande rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter enligt GDPR. Den rättsliga texten för de rättigheter som anges nedan finns på
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Rätt till bekräftelse och tillträde
Enligt villkoren i artikel 15 GDPR har du rätt att begära att du bekräftar om dina personuppgifter behandlas, att du får tillgång till de personuppgifter som lagras om dig av regulatorn när som helst och gratis och att ta emot en kopia därav.

Rätt till rättelse
Enligt villkoren i artikel 16 GDPR har du rätt att begära rättelse utan onödigt dröjsmål av felaktiga personuppgifter om dig. Med hänsyn till syftet med bearbetningen har du också rätt att ha ofullständiga personuppgifter, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

Rätt till radering
Med förbehåll för villkoren i artikel 17 GDPR har du rätt att begära av [sic] att personuppgifter om dig raderas utan onödigt dröjsmål, om en av de skäl som anges i artikel 17 GDPR gäller och behandling är inte nödvändig.

Rätt till begränsning av bearbetning
Enligt villkoren i artikel 18 GDPR har du rätt att begära begränsning av bearbetning om ett av villkoren i artikel 18 GDPR gäller.

Rätt till dataöverföring
Enligt villkoren i artikel 20 GDPR har du rätt att erhålla personuppgifter om dig, och att du har lämnat oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra uppgifterna till en annan kontrollant utan hinder från oss, förutsatt att de ytterligare villkoren i artikel 20 GDPR gäller.

Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke som utfärdats för oss att behandla personuppgifter när som helst med verkan för framtiden. Vänligen adress din tillbakadragning till kontaktuppgifterna ovan.

Rätt till invändning
Enligt villkoren i artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om dig när som helst. Om villkoren för en effektiv invändning är uppfyllda kan vi inte längre bearbeta uppgifterna.
Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Oberoende av något annat rättsmedel
I form av administrativa eller rättsliga förfaranden har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, där du arbetar eller där den misstänkta överträdelsen inträffade, om du tror att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot specifikationerna för GDPR.

 

16. Passar på dina personuppgifter

Dina personuppgifter vidarebefordras enligt följande.
Webbplatsen är värd av en extern tjänsteleverantör i Tyskland. Detta krävs för att webbplatsen ska fungera och för rättfärdigandet, genomförandet och genomförandet av det befintliga användningsavtalet och kan också ske utan ditt samtycke.
Därefter vidarebefordras data om vi har rätt eller skyldighet att vidarebefordra data till följd av lagbestämmelser och / eller på order av myndigheter eller domstolar. Detta kan särskilt innefatta upplysningar i samband med straffrättsligt åtal, nödsituation eller att genomföra immateriella rättigheter.
Om dina uppgifter vidarebefordras till tjänsteleverantören i den utsträckning som krävs, ska de endast ha tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Dessa tjänsteleverantörer är skyldiga att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, särskilt GDPR.
Bortsett från ovanstående omständigheter ska vi inte överföra dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Vi ska i synnerhet inte vidarebefordra personuppgifter till en enhet i ett tredjeland eller en internationell organisation.

 

17. Lagringsperiod för personuppgifter

När det gäller lagringsperioden raderar vi personuppgifter så snart lagringen inte längre krävs för att uppfylla det ursprungliga syftet och alla lagstadgade kvarhållningsperioder har upphört att gälla. De lagstadgade retentionperioderna är det ultimata kriteriet för den slutliga varaktigheten av lagring av personuppgifter. När perioden har löpt ut raderas de relevanta uppgifterna rutinmässigt. Om retentionperioder gäller, begränsas behandlingen genom att blockera data. 

 

18. Uppgift om tillhandahållande av personuppgifter av den registrerade

Vi skulle vilja ta tillfället i akt att informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter är juridiskt obligatoriskt under vissa omständigheter (t.ex. betalningsuppgifter för att betala för fakturerade tjänster) eller kan uppstå av avtalsbestämmelser. För att dra full nytta av de tjänster som erbjuds på webbplatsen måste du sluta ett relevant användningsavtal med oss ​​(allmänna användningsvillkor) genom registrering. För att detta avtal ska kunna utföras måste du ge oss vissa personuppgifter (t.ex. användarnamn, e-postadress) som vi behandlar som en del av avtalets resultat. Om du inte meddelar (tillhandahålla) dessa personuppgifter till oss, skulle det göra det omöjligt att ingå avtalet med dig eller, om bara några tillhandahålls, kunde våra tjänster inte tillhandahållas i sin helhet.

 

19. Hänvisningar och länkar

När du får tillgång till webbsidor som vi hänvisar till på vår webbplats kan du bli ombedd att skriva in uppgifter som ditt namn, adress, e-postadress, webbläsaregenskaper etc. Denna dataskyddspolicy reglerar inte insamling, avslöjande eller hantering av personuppgifter av utomstående. Tredjepartsleverantörer kan ha sina egna olika bestämmelser när det gäller insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. När du besöker webbsidor från tredje part rekommenderar vi därför att du får reda på hur du hanterar personuppgifter innan du fyller i personuppgifter.

 

20. Ändringar av dataskyddspolitiken

Vi utvecklar ständigt vår hemsida för att kunna erbjuda dig en bättre service. Vi kommer att hålla detta dataskyddspolicy alltid uppdaterat och anpassa det om och vid behov.
Vi kommer naturligtvis att informera dig i god tid om eventuella ändringar av denna dataskyddspolicy. Det kan vi göra till exempel genom att skicka ett mail till den e-postadress du angav. Skulle du vara skyldig att ge ytterligare samtycke till vår hantering av dina uppgifter, kommer vi förstås att få det här från dig innan sådana ändringar träder i kraft.
Du kan när som helst få tillgång till den senaste versionen av våra bestämmelser om skydd av personuppgifter online på LINK.

21. Dataskyddsansvarig

Om du har några frågor angående dataskyddslag, vänligen kontakta info@weleda.se

Cookie Declaration

Användning av cookies
På vår hemsida samlas information och lagras med hjälp av så kallade webbläsarkakor.  

Vad är kakor?
Kakor är små textfiler som lagras på din databärare och lagrar vissa inställningar och data för att interagera med vårt system via din webbläsare. En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen som kakdata skickades från, information om kakens ålder och en alfanumerisk identifieringskod.  

Varför använder vi cookies?
Cookies tillåter våra system att känna igen användarens enhet och göra några fördefinierade inställningar tillgängliga omedelbart. När en användare har åtkomst till plattformen skickas en cookie till användarens dators hårddisk. Cookies hjälper oss att förbättra vår hemsida och ge dig en bättre service som är skräddarsydd för dig. De tillåter oss att känna igen din dator och / eller (mobil) slutenhet om du återvänder till vår hemsida, så att vi kan:  

Spara information om dina önskade aktiviteter på hemsidan och anpassa vår hemsida till dina individuella intressen.

Snabba upp behandlingen av dina frågor. Vi arbetar tillsammans med tjänster från tredje part som hjälper oss att göra onlinetjänsten och webbplatsen mer tilltalande för dig. När du besöker webbplatsen lagras cookies från dessa partnerföretag (leverantörer av tredje part) också på hårddisken. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss period.  

Kan jag bestämma om cookies används?
Om du inte vill använda webbläsarkakor kan du justera inställningarna för de cookies som används på den här slutenheten, som du vill när som helst, genom att klicka på cookieinställningarna. Alternativt kan du justera webbläsarens inställningar för att förhindra att den accepterar lagring av cookies. Observera att du i så fall endast kan använda vår webbplats i begränsad omfattning eller inte alls. Om du bara vill acceptera våra egna cookies, inte de av våra tjänsteleverantörer och samarbetspartners, kan du välja inställningen "block cookies from third party providers" i din webbläsare. Vi tar inget ansvar för användningen av cookies från tredje part.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: weleda.se Ditt nuvarande tillstånd: Samtycke ges om: 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online upplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt vår cookiepolicy .

 

Cookie Settings

Functional Cookies

Dessa cookies används för att förbättra och förenkla din användarupplevelse. De kan till exempel komma ihåg information om tidigare val du har gjort, kom ihåg ditt lösenord eller låta video- eller socialmedieinnehållet ses korrekt på webbplatsen. Vissa av dem kan behövas för systemadministration, för att förhindra bedräglig aktivitet, för att hålla dig inloggad från en sida till en annan, eller för en kundvagnsfunktion. Dessa cookies kan inte stängas av eftersom vår webbplats inte kan fungera ordentligt utan dem.

Cookie Name Description Default expiration time
CUSTOMER_UUID Konakart: The customer UUID is a key to customer information stored in the database. Customer name, guest customer ID, customer preferences and customer locale are stored. End of browser session
JSESSIONID Tomcat: Session cookie. Used to identify browser information for the session. End of browser session
_visitor Hippo: The only information stored in this cookie is the visitor ID, a UUID that does not contain any information in itself apart from an identifier to distinguish the visitor from other visitors. See www.onehippo.org 2 years
_weleda_accepted_cookie Weleda: This stores a Boolean (true/false) when user accepts the cookie policy. 5 days from set/update
nlSubscriptions Weleda: Records the internal Newsletter Mailing List IDs for which the user subscribed or declined through the Website, as well as the Date of the event. The cookie is used to track the closing or filling of newsletter subscriptions forms on the Website, in order to provide a better user experience. 30 days from last set/update
newsletterbar Weleda: Contains the value « collapsed » when the user collapses the newsletter-bar module on the website. Is used to keep showing the module collapsed during the Session. 30 days from last set/update
weledaCookieOptInState Weleda: Records if you have accepted the use of cookies on the website. It does not contain any user information. It collects information in an anonymous form by using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. This cookie remains on your computer after the session has ended until you delete your cookies.
cookieNoticeRead Weleda: Records whether you have been shown the Cookie policy banner at your arrival on to the site, so as not to show it to you again. It collects information in an anonymous form using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. 5 days from set/update

 

Performance, Analytics och Targeting Cookies

Dessa cookies tillåter oss att samla in information om din användning av vår webbplats och hjälper oss att förstå hur du interagerar med vår webbplats så att vi kan ge dig en förbättrad användarupplevelse, t.ex. att bedöma vår webbplatss prestanda, eller att testa olika designidéer för webbplatsen. Vi kan arbeta med tredje part för att utföra dessa tjänster för oss, så dessa cookies kan ställas in av en tredje part.

Cookie Name Description   Default expiration time
__utma Google analytics: Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. See developers.google.com   2 years from set/update
__utmb Google analytics: Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.   30 mins from set/update
__utmc Google analytics: Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.   End of browser session
__utmz Google analytics: Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.   6 months from set/update
__utmx Google analytics: Google Analytics - Used to determine a user's inclusion in an experiment.   Valid for 18 months.
__utmxx Google analytics: Google Analytics - Used to determine the expiry of experiments a user has been included in.   Valid for 18 months.
_ga Google analytics: Used to distinguish users. Used in file analytics.js   2 years
_gat_UA-57093936-10 Google analytics: Used to throttle request rate. Used in file analytics.js   10 minutes
_gaexp Google Optimize: Google Optimize - Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in   Expires after 90 days.
_olapicU Olapic Inc.: These cookies work with Olapic, a social images sharing tool, owned by Olapic Inc, These cookies track user actions to allow us to interact with users of social media platforms. More Information can be found at www.olapic.com/privacy-policy   Expires after 4 weeks.
_atuvc AddThis: The _atuvc cookie is created and read by the AddThis social sharing site JavaScript on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated. No data from that cookie is sent back to AddThis and removing it when disabling cookies would cause unexpected behavior for users.   Expires after 2 years.
JSESSIONID Weleda: The cookie allows us to identify you as a visitor to the Website, stores your session ID and is removed when you close your browser   Expires after Session has ended.
_dc_gtm_UA-(ID) Weleda: This cookie allow us to track events and analytics on the website   Expires after Session has ended.
mf_[session]

Mouseflow

1st party cookies, session lifetime: A cookie for identifying the browser session.

This cookie identifies the browser session while it happens. The cookie is deleted as soon as the session ends, meaning when the user leaves the website.
  End of browser session
mf_user

Mouseflow

1st party cookie, persistent: A cookie for checking if the user is new or returning This cookie establishes whether the user is a returning or first time visitor. This is done simply by a yes/no toggle - no further information about the user is stored. This cookie has a lifetime of 90 days.

  90 days from last visit

guid2

DeltaProjects: Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser.   360 dagar