Av naturen

På Weleda förstår vi kopplingen mellan naturen och människan. Vi använder oss av vår kunskap sedan 1921 genom att noggrant välja ingredienser till våra produkter som stärker kroppens egna styrkor.

Varje växt har sina hemligheter

Var och en av våra nyckelväxter är unik och har sin egen relation till människan. Vi strävar efter att låsa upp den inre hemlighet som finns inom alla växter, att avslöja sin karaktär och dess potential att hjälpa oss.

Våra nyckelväxter

Samarbeten som håller

När vi köper råvaror är det inte bara om att värna om vår miljö, utan även för att säkerställa en bra arbetsmiljö för våra anställda, leverantörer och partners. Vi fokuserar på att etablera ett långvarigt samarbete med namngivna producenter som erbjuder rättvisa löner, jämställdhet och respekterar balansen mellan arbete och familj.

Odlingsprojekt

Vad som utgör våra produkter

Med den högsta kvalitétsstandarden går ett sparsamt användande av resurser hand i hand. Omkring tre fjärdedelar av våra växtingredienser kommer från organisk eller biodynamisk odling och från certifierad vildplockning.

Ingredienser

Från fälten till hyllorna

Weleda engagerar sig för att behandla naturen på ett ansvarsfullt och omsorgsfullt sätt. Den höga kvalitén och tillgänglighet på våra råvaror är garanterad genom biodynamisk odling i våra egna trädgårdar, certifierad vild plockning eller genom ett nära samarbete med långsiktiga entreprenörer.

Kvalitet